Go to content

up

V Forum Polskiej Współpracy... Zdjęcie: 13/17

V Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej

V Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej: agenda demokratyzacyjna w polskiej polityce zagranicznej - wystąpienie programowe Ministra Jerzego Pomianowskiego.

Zobacz również: Galerie foto

Galeria:
V Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej