Polska pomoc

Manewry ratowników medycznych na Ukrainie

Opis: Pomoc poszkodowanym w wypadku samochodowym i ratowanie osoby topiącej się w jeziorze - to tylko wybrane zadania, z jakimi zmagali się uczestnicy polsko-ukraińskich manewrów ratowników medycznych, które miały miejsce w dniach 2-4 września 2016 r. w Berehowie na Zakarpaciu.

w górę