Polska pomoc

Integracja oraz podnoszenie kwalifikacji i zdolności operacyjnych górskich służb ratowniczych w Mestii (region Swanetia)

Opis: Fundacja Międzynarodowe Centrum Wsparcia i Rozwoju (ICAD), przy współpracy z organizacją Svaneti Tourism i lokalną administracją, zrealizowała projekt dający początek profesjonalnemu ratownictwu w Mestii.

w górę