Polska pomoc

Brykiety z biomasy sposobem na ograniczenie wylesiania Kilimandżaro

Opis: Projekt ma na celu przeciwdziałanie postępującemu wycinaniu na opał drzew ze zboczy Kilimandżaro poprzez promowanie produkcji i wykorzystania brykietów ze skarbonizowanej biomasy. Brykiety są bardziej wydajne energetycznie niż drewno i łatwiej zaspokoją potrzeby gospodarstw domowych, ograniczając wycinkę drzew. Produkcja będzie angażować lokalne szkoły oraz samopomocowe grupy kobiet i rolników, jednocześnie aktywizując lokalne społeczności.

w górę