Go to content

up

Brykiety z biomasy sposobem... Zdjęcie: 12/20

Brykiety z biomasy sposobem na ograniczenie wylesiania Kilimandżaro

Aby powstały brykiety, konieczne jest przygotowanie lepiszcza. Do tego celu wykorzystuje się rozgotowaną makulaturę, maniok, kukurydzę lub inne powszechnie dostępne surowce.

Foto: Gonia Zduńczyk

Zobacz również: Galerie foto

Galeria:
Brykiety z biomasy sposobem na ograniczenie wylesiania Kilimandżaro