Polska pomoc

Zwycięzcy II Konkursu na esej z cyklu "Polska jest rajem"

Departament Współpracy Rozwojowej MSZ, Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych WGiSR oraz Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Polsce ogłaszają wyniki II Konkursu na esej z cyklu „Polska jest Rajem" pt. „Wyzwania międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju".

Zwycięzcy
II Konkursu na esej z cyklu „Polska jest Rajem"
pt. „Wyzwania międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju"

I miejsce - KATARZYNA KOT - praca pt. „Mikrofinanse a Milenijne Cele Rozwoju"
II miejsce - PIOTR CYKOWSKI - praca pt. „Polityczne, historyczne i kulturowe uwarunkowania działań na rzecz rozwoju jako tło konfliktu w Tybecie"
III miejsce:
HANNA SAMARYNA - praca pt. „Świadomość, duchowość a rozwój - porównanie Białorusi i Polski
KRZYSZTOF LECHOWSKI - praca pt. „Proces budowania świadomości społecznej i poparcia dla idei pomocy rozwojowej w Polsce"

Wyróżnienie - MACIEJ WOLNY - praca pt. „Milenijne Cele Rozwoju - doświadczenia i perspektywy realizacji" oraz BEATA CIEŚLIŃSKA - praca pt. „Polska może być rajem dla milionów ludzi czyli nasze działania na rzecz pomocy rozwojowej. Podstawowe cele, uwarunkowania oraz osiągnięcia"

UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD odbędzie się 19 grudnia 2006 r. o godzinie 16.00
Sala 15, Pałac Kazimierzowski (kampus główny UW)
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

ZAPRASZAMY

w górę

Tagi