Polska pomoc

 

Zwiększenie świadomości polskiego społeczeństwa w zakresie wpływu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na sytuację społeczno-ekonomiczną Afryki Subsaharyjskiej

Projekt realizowany był w okresie 1 maja – 31 grudnia 2011 r. w 6 gminach województwa łódzkiego, Łodzi i Warszawie. Jego celem było podniesienie świadomości młodych rolników, studentów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mediów oraz decydentów politycznych nt. aktualnej sytuacji ludności Afryki Subsaharyjskiej i wpływu Wspólnej Polityki Rolnej UE na tamtejsze rolnictwo. Wykonawcą projektu było Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Akademia.

Głównymi elementami projektu było opracowanie raportu pt. „Wpływ WPR na rozwój rolnictwa w Afryce Subsaharyjskiej” i sformułowanie stanowiska (tzw. position paper) polskich grup społecznych wobec tych problemów, a także ich późniejsze opublikowanie i rozdystrybuowanie.

Powyższe cele zostały osiągnięte dzięki organizacji 5 warsztatów informacyjno-edukacyjnych, na których prezentowano raport oraz przeprowadzeniu ankiety. Ponadto stworzono dedykowaną, ogólnodostępną stronę internetową projektu, na której opublikowano opracowane dokumenty, wraz z 10 artykułami dotyczącymi edukacji globalnej.

W ramach projektu przeprowadzono 40 godzin warsztatów informacyjno-edukacyjnych, w których wzięło udział 175 osób. W czasie ich trwania rozdystrybuowano po 100 egzemplarzy raportu oraz position paper.