Polska pomoc

 

Zwiększenie dostępu do kształcenia zawodowego dla młodzieży w regionie Dar es Salaam poprzez budowę i wyposażenie szkoły zawodowej w Centrum Edukacyjnym im. Maksymiliana Kolbego w Segerea (Dar es Salaam, Tanzania)

Tanzania należy do 30 najbiedniejszych krajów świata. Jej ludność liczy 49,639 mln. Średnia wieku to 17,4. Ludność jest młoda i ma wysoki przyrost naturalny (2,2%). Odsetek młodych w wieku 15-24 lat sięga 19,5% ogółu populacji (4,638 mln – chłopcy; 4,841 mln – dziewczęta). Jedynie 60% dzieci korzysta z edukacji na poziomie podstawowym, a tylko 167 tys. kontynuuje naukę na poziomie ponadpodstawowym. Ogromna większość młodych nie ma możliwości uczenia się. W rezultacie jedynie 67,8% dorosłej populacji (79,4 % mężczyzn i 56,8 % kobiet powyżej 15-tego roku życia) umie czytać i pisać.

Dar es Salaam jest największym miastem portowym Tanzanii. Zamieszkuje je 3 mln osób. W mieście działa tylko 500 szkół podstawowych.

Centrum Edukacyjne im. Maksymiliana Kolbego, prowadzone przez polskich ojców franciszkanów, znajduje się w dzielnicy Segerea, znajdującej się w zachodniej części Dar es Salaam. Mieszkańcami są przede wszystkim młodzi ludzie, którzy przybyli tu w poszukiwaniu pracy i mieszkania z innych części kraju. Żyją tu dziesiątki tysięcy rodzin z małymi dziećmi. Większość mieszkańców dzielnicy i okolic nie ma stałej pracy. Zajmują się drobnym handlem i dorywczą pracą na budowach. Wielu prowadzi małe punkty usługowe (naprawa i czyszczenie obuwia, krawiectwo, rozwożenie towarów wózkami, mycie i czyszczenie samochodów).

Istniejące od 2008 r. Centrum Edukacyjne nie stosuje przy rekrutacji uczniów kryterium wyznaniowego, ani etnicznego. Uczęszczają do niego dzieci, które reprezentują 3 tradycje religijne: 1/3 dzieci to muzułmanie, 1/3 wyznaje religie animistyczno-ancestralne, 1/3 to chrześcijanie. W skład Centrum wchodzą obecnie 2 przedszkola (310 dzieci), szkoła podstawowa (800 uczniów), internat (680 dzieci) i sala gimnastyczna. Centrum zyskało powszechne uznanie, zarówno władz oświatowych, jak i mieszkańców dzielnicy oraz okolic ze względu na wysoki poziom nauczania, troskę o dzieci, godne i bezpieczne warunki nauczania i świetne wyniki. W 2017 r., dzięki polskiej pomocy rozwojowej, Centrum powiększyło się o szkołę podstawową dla 800 uczniów.

Zwiększenie dostępu do kształcenia zawodowego dla młodzieży w regionie Dar es Salaam poprzez budowę i wyposażenie szkoły zawodowej w Centrum Edukacyjnym im. Maksymiliana Kolbego w Segerea (Dar es Salaam, Tanzania)

Celem projektu było zwiększenie dostępu do edukacji zawodowej dla ubogiej młodzieży poprzez wybudowanie i wyposażenie budynku szkoły zawodowej w ramach Centrum Edukacyjnego im. Maksymiliana Kolbego w jednej z dzielnic Dar es Salaam - Segerea.

Projekt zwiększył dostęp do edukacji zawodowej, umożliwiając niezamożnej młodzieży, nierzadko korzystającej z funduszu stypendialnego „Adopcja na odległość”, z rejonu Segerea zdobycie wykształcenia w zawodach: elektryk, stolarz, mechanik i pracownik biurowy/informatyk. Młodzież nie tylko uzyskuje wykształcenie na poziomie średnim, ale także odbywa praktyki zawodowe, które pozwalają na zdobycie istotnych z punktu widzenia przyszłego zatrudnienia kwalifikacji w funkcjonujących przy szkole warsztatach zawodowych. W szkole znajdą się warsztaty oraz sale lekcyjne dla 200 uczniów. Szkoła daje szansę zdobycia zawodu dziewczętom i chłopcom, którzy bez możliwości oferowanych przez powstałą jednostkę edukacyjną byliby zmuszeni zakończyć naukę na poziomie podstawowym.

Zwiększenie dostępu do kształcenia zawodowego dla młodzieży w regionie Dar es Salaam poprzez budowę i wyposażenie szkoły zawodowej w Centrum Edukacyjnym im. Maksymiliana Kolbego w Segerea (Dar es Salaam, Tanzania)

Podczas projektu wybudowano i wyposażono, w ramach Centrum Edukacyjnym im. św. Maksymiliana Kolbego w Segerea w Dar es Salaam (Tanzania), koedukacyjną szkołę zawodową.

Na parterze budynku powstały 4 hale warsztatowe, na piętrze zaś 4 sale wykładowe oraz sala komputerowa i toalety. Na potrzeby edukacyjne szkoły zawodowej zakupiono m. in. 10 biurek, 10 krzeseł, 8 tablic szkolnych, 52 ławki szkolne, 100 szafek na ubrania, 26 komputerów, elektryczną tablicę do ćwiczeń, heblarkę.

Nowa placówka docelowo zapewni 200 miejsc nauki. W styczniu 2018 r. rozpoczął się nabór uczniów na I semestr, który rozpocznie się na przełomie kwietnia i maja. Zatrudnienie znajdzie tam w 2018 r. 8 nauczycieli zawodu oraz 5 pracowników administracji.