Polska pomoc

 

Zwiększenie dostępu do edukacji wysokiej jakości poprzez modernizację Narodowej Naukowej Biblioteki Medycznej Ukrainy

Narodowa Naukowa Biblioteka Medyczna Ukrainy (NNBMU) to wiodąca instytucja naukowo-informacyjna nauk medycznych i opieki zdrowotnej. Jednym z podstawowych zadań biblioteki jest zabezpieczenie trwałego rozwoju systemu informacyjnego dla potrzeb medycyny i sfery ochrony zdrowia na Ukrainie. Szczególnie istotnym elementem pozwalającym na realizację tego zadania jest dostęp do współczesnych technologii informacyjnych, w tym wysoki poziom wyposażenia w komputery. Od 1992 roku w bibliotece stopniowo zwiększała się ilość sprzętu komputerowego, została założona lokalna sieć komputerowa, zautomatyzowano procesy biblioteczno-informacyjne, stworzono odrębne zasoby elektroniczne i bazy danych. Rozszerza się oferta usług świadczonych na rzecz użytkowników z wykorzystaniem technologii informacyjnych.

Obecnie biblioteka nadal realizuje zadania w zakresie automatyzacji procesów biblioteczno-bibliograficznych. Dotychczas częściowo zautomatyzowano procesy związane z kompletowaniem, katalogowaniem i sporządzaniem sygnatur dokumentów oraz prowadzeniem bazy danych użytkowników. W celu całościowego zautomatyzowania procesów kompletowania i wdrożenia elektronicznego trybu wydawania książek konieczne jest m.in., zorganizowanie dodatkowych stanowisk pracy dla bibliotekarzy.

Biblioteka posiada lokalną sieć komputerową złożoną z 5 serwerów i 80 komputerów. Większą część komputerów zakupiono jeszcze na początku lat 2000. Ograniczone środki budżetowe nie pozwalają na bieżącą modernizację sprzętu komputerowego, ani na rozszerzenie zasobów komputerowych biblioteki niezbędnych do wdrożenia nowych projektów.

Zwiększenie dostępu do edukacji wysokiej jakości poprzez modernizację Narodowej Naukowej Biblioteki Medycznej Ukrainy

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2016 r. w ramach współpracy Ambasady RP w Kijowie z partnerem lokalnym, Narodową Naukową Biblioteką Medyczną Ukrainy (NNBMU). Jego celem jest modernizacja i zwiększenie zasobów komputerowych NNBMU na rzecz zabezpieczenia trwałej i efektywnej pracy personelu biblioteki z wykorzystaniem nowoczesnych środków technicznych i systemów oprogramowania. Umożliwi to efektywne funkcjonowanie biblioteki zgodnie ze współczesnymi standardami. Modernizacja pozwoli na wdrażanie kolejnych projektów rozwijających bibliotekę, takich jak stworzenie ośrodka szkoleniowo-konsultingowego czy automatyzacja procesów biblioteczno-bibliograficznych.

Projekt zakłada zakup ok. 80 sztuk komputerów, z czego 51 przeznaczonych będzie do wymiany starego sprzętu. W perspektywie długoterminowej, projekt umożliwi rozwój nauk medycznych, edukacji i opieki zdrowotnej na Ukrainie. Jego beneficjentami będą studenci i doktorzy nauk medycznych oraz pracownicy biblioteki.

Zwiększenie dostępu do edukacji wysokiej jakości poprzez modernizację Narodowej Naukowej Biblioteki Medycznej Ukrainy

Projekt zrealizowano w okresie od 12 września do 25 listopada 2016 r. Jego celem była modernizacja i zwiększenie zasobów komputerowych Narodowej Naukowej Biblioteki Medycznej Ukrainy (NNBMU), co umożliwi efektywne funkcjonowanie biblioteki. Dzięki realizacji projektu możliwe jest utworzenie ośrodka szkoleniowo-konsultacyjnego, organizacja pracy Ośrodka Polskiej Literatury Medycznej oraz automatyzacja procesów biblioteczno-bibliograficznych.

W ramach projektu zakupiono 80 komputerów, skaner oraz drukarkę. 51 z nich zostało przeznaczonych do wymiany starego sprzętu. Pozostałe 29 wykorzystano do wdrożenia nowych projektów. Sprzęt został podłączony, zainstalowano odpowiednie oprogramowanie.

Beneficjentami projektu są studenci i doktorzy nauk medycznych i pokrewnych oraz pracownicy biblioteki i jej oddziałów na terenie całej Ukrainy.

Projekt został w całości sfinansowany ze środków Polskiej pomocy, a jego wartość wyniosła 108 547 PLN (26 000 EUR). Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.