Polska pomoc

 

Zwalczanie epidemii wirusa zika w Hondurasie poprzez likwidację siedlisk komara Aedes aegypti

Pojawienie się choroby zika w Hondurasie w grudniu 2015 roku i jej późniejsze rozprzestrzenienie się na terytorium kraju, wywołało znaczny wzrost kosztów w służbie zdrowia, gospodarstwach domowych i ogólnie w gospodarce kraju, również w związku z występowaniem powikłań powodujących zespół Guillain-Barre oraz ryzykiem małogłowia u noworodków urodzonych z kobiet zarażonych podczas ciąży wirusem zika.

Wirus ten jest przenoszony przez komara Aedes aegypti, odpowiedzialnego także za przenoszenie innych chorób zakaźnych takich jak denga i chikungunya. Liczba przypadków tych chorób  istotnie wzrosła w ostatnich miesiącach, zwłaszcza w południowej części kraju i okolicach stolicy. Ma to związek z rozpowszechnionym występowaniem komara Aedes aegypti. Władze Hondurasu ogłosiły na przełomie stycznia i lutego 2016 r. stan wyjątkowy, a prezydent Juan Orlando Hernandez podjął decyzję o przeznaczeniu środków budżetowych na walkę z epidemią zika, dengi i chikungunya oraz działania prewencyjne (w tym niszczenie siedlisk Aedes aegypti).

Nie istnieje dotąd skuteczna szczepionka przeciwko zika. Choroba ta, w przypadku powikłań takich jak zespół Guillain-Barré, może doprowadzić do śmierci. Dlatego tak istotna jest kwestia zapobiegania zachorowaniom i likwidacji siedlisk komarów. W tym celu, niezbędne jest użycie specjalistycznego sprzętu na obszarach zagrożonych epidemią.

Zwalczanie epidemii wirusa zika w Hondurasie poprzez likwidację siedlisk komara Aedes aegypti

Realizacja projektu planowana jest na okres od 1 lipca do 15 grudnia 2016 we współpracy Ambasady RP w Meksyku z partnerem lokalnym, Ministerstwem Zdrowia Hondurasu. Celem projektu jest przeprowadzenie działań mających na celu zapobieganie zarażeniom wirusami zika, dengi i chikungunya, w jednej ze stref Dystryktu Centralnego uznanych przez Ministerstwo Zdrowia Hondurasu za szczególnie zagrożone epidemią. Potrzebny jest zakup specjalistycznego sprzętu - rozpylaczy medycznych (nebulizatorów). Ich użycie pozwoli na likwidację lub przynajmniej istotne zmniejszenie obszaru siedlisk komarów Aedes aegypti na obszarach zagrożonych.

Przyczyni się to do zwiększenia skuteczności walki z epidemiami chorób zakaźnych w Hondurasie, a przez to do poprawy stanu zdrowia obywateli i warunków ich życia. Według szacunków Ministerstwa Zdrowia, potrzebnych jest w skali kraju 400 lekkich maszyn i 20 ciężkich maszyn rozpylających (nebulizatorów), których łączny koszt wyniesie ok. 20,4 mln lempir (ok. 903 tys. dolarów amerykańskich).

W ramach wsparcia działań honduraskiego Ministerstwa Zdrowia ze środków polskiej pomocy rozwojowej zakupionych zostanie 8 rozpylaczy termicznych (termonebulizatorów) oraz 4 komplety części zamiennych. Maszyny te zostaną wykorzystane do rozpylania substancji owadobójczych w jednej ze stref Dystryktu Centralnego (Tegucigalpa), w celu likwidacji siedlisk komarów Aedes aegypti. Obszar ten, obejmujący ok. 48 500 mieszkań i ok. 250 tys. mieszkańców, został uznany za szczególnie zagrożony epidemią. Rozpylacze mogą zostać wykorzystane również na innych obszarach kraju zagrożonych epidemią.

Wartość projektu wyniosła 10 tysięcy dolarów amerykańskich (ok. 42 000 złotych), co w całości zostało pokryte ze środków Polskiej pomocy. Dla potrzeb kalkulacji przyjęto kurs 1 USD = 4,2329 PLN.

Zwalczanie epidemii wirusa zika w Hondurasie poprzez likwidację siedlisk komara Aedes aegypti

Projekt zrealizowano zgodnie z planem w okresie od 1 lipca do 15 grudnia 2016 r. W jego ramach Ambasad RP w Meksyku zakupiła 9 rozpylaczy termicznych i 9 kompletów części zamiennych. Sprzęt został przekazany Ministerstwu Zdrowia Hondurasu i jest obecnie wykorzystywany do rozpylania substancji owadobójczych na obszarach kraju uznanych za szczególnie zagrożone epidemią, w celu likwidacji siedlisk komarów Aedes aegypti, w ramach rządowego programu zwalczania wirusa zika. Projekt ma przyczynić się do zwiększenia skuteczności walki z epidemiami chorób zakaźnych w Hondurasie oraz poprawy stanu zdrowia obywateli i warunków ich życia.