Polska pomoc

Znak graficzny programu polskiej współpracy rozwojowej

Przedstawiamy znak graficzny programu polskiej współpracy rozwojowej "polska pomoc". Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi jego użycia i umieszczania oraz sposobem informowania o finansowaniu projektów realizowanych w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej.

Prawnym właścicielem znaku graficznego "polska pomoc" jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Prawo do jego używania mają partnerzy programu polskiej współpracy rozwojowej, a także inne podmioty, które uzyskają zgodę MSZ. Przyznawane jest ono na okres realizacji danego zadania, projektu lub programu.

Przypominamy, że wszystkie organizacje i instytucje, które otrzymały środki finansowe z programu polskiej współpracy rozwojowej na realizację projektów i innych przedsięwzięć dotyczących pomocy rozwojowej i humanitarnej oraz edukacji globalnej i wolontariatu są zobowiązane do:

  • podawania informacji o finansowaniu projektów;
  • stosowaniaznaku graficznego programu polskiej pomocy.

Szczegółowe informacje o znakowaniu i sposobie informowania o finansowaniu znajdą Państwo w materiałach zamieszczonych w sąsiedniej kolumnie, w sekcji "Wytyczne".

Obecny znak graficzny programu polskiej współpracy rozwojowej "polska pomoc" został wyłoniony w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w 2008 r. Tutaj znajdziesz więcej informacji o przebiegu tego konkursu. Wcześniej wykorzystywane znaki graficzne można obejrzeć w archiwum logotypów programu "polska pomoc".

w górę

Tagi