Polska pomoc

Zmodyfikowany Plan współpracy rozwojowej w 2012 r.

Zmodyfikowany Plan współpracy rozwojowej w 2012 r.

W związku z przyjęciem w dniu 20 marca br. Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej na lata 2012-2015, MSZ przygotowało aktualizację Planu współpracy rozwojowej w 2012 r. realizowanego za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP ze środków rezerwy celowej przeznaczonej na współpracę rozwojową oraz ze środków MSZ.

Zmodyfikowana wersja Planu została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Programową Współpracy Rozwojowej oraz zaakceptowana przez Ministra Spraw Zagranicznych.  

Wprowadzone modyfikacje dotyczą:

- rozdział 3: zmiany nazwy obszaru tematycznego z „demokracja i praw człowieka" na „demokracja, prawa człowieka i transformacja systemowa";

- rozdział 4: dodania „w tym koszty administracyjne związane z realizacją zadania" w tabeli z podziałem środków w linii dotyczącej Fundacji „Wiedzieć Jak"; zmiany kwoty środków w rezerwie celowej nr 31. ze 130 mln zł na 128 mln zł ze względu na dokonane przez Ministerstwo Finansów przesunięcia między rezerwą celową a budżetem MSZ podczas prac nad projektem budżetu państwa;

- rozdział 5.1: przy informacji o konkursie „Wsparcie Demokracji 2012" zmieniono termin ogłoszenia konkursu przez Fundację z pierwszego na drugi kwartał br., usunięto określenie ‘otwarty' przy opisie konkursu ze względu na uzgodniony tryb działania Fundacji obejmujący również konkursy z ograniczoną liczbą aplikantów;

- rozdział 5.2: korekty sumy środków dla administracji (do poprzedniej wersji Planu była dołączona errata);

- rozdział 5.7: część środków w dyspozycji placówki w Mińsku została przeniesiona na rzecz placówki w Wilnie, również na realizację zadań na rzecz Białorusi;

- zmiany nazwy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

w górę

Tagi