Polska pomoc

 

Zmieniaj nawyki na lepsze. Kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę! – projekt aktywizujący polskich nauczycieli i uczniów III i IV etapu edukacyjnego do podejmowania działań na rzecz krajów globalnego Południa

Celem projektu było zwrócenie uwagi uczniów i nauczycieli na problematykę rozwojową, kształtując w nich większą odpowiedzialność przy dokonywaniu wyborów konsumenckich, m.in. podczas zakupów ubrań i elektroniki. W ramach działań projektowych powstała interaktywna gra on-line „Grubymi nićmi szyte”, która w symulacyjny sposób przedstawia sytuację pracowników przemysłu odzieżowego w krajach rozwijających się. Gra, dostępna jest na stronie internetowej i stanowi część repozytorium dla nauczycieli, przedstawicieli instytucji edukacyjnych i organizacji pozarządowych zajmujących się tematyka edukacji globalnej. Repozytorium zawiera łącznie 61 materiałów tj. scenariusze lekcji, raporty, materiały wizualne i gry opracowane przez autorów polskich i zagranicznych na przestrzeni  ostatnich kilku lat.

Elementem projektu było też szkolenie nauczycieli z zakresu edukacji globalnej i odpowiedzialnej konsumpcji, w oparciu o specjalnie przygotowaną platformę e-learningową oraz warsztaty dla 115 uczniów, przygotowujących ich do zaplanowania i podjęcia działań w ramach wydarzeń Tygodnia Edukacji Globalnej (TEG). W akcjach TEG wzięło udział 640 osób. W wydarzeniach towarzyszących TEG uczestniczyły też rodziny uczniów i mieszkańcy danych miejscowości, w związku z czym liczba pośrednich odbiorców wyniosła ok. 1500 osób. Działaniami wspierającymi było zorganizowanie międzynarodowych warsztatów metodycznych dla nauczycieli i przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz sympozjum dot. jakości edukacji globalnej w Polsce. Projekt był promowany w Internecie poprzez media społecznościowe oraz stronę www.ekonsument.plwww.globalnepoludnie.pl.