Polska pomoc

Zjazd Absolwentów Polskich Programów Stypendialnych w Kijowie

Ponad stu gości z Ukrainy i Polski uczestniczyło w XIII Zjeździe Absolwentów Polskich Programów Stypendialnych. Oprócz absolwentów polskich uczelni po raz pierwszy liczny udział wzięli przedstawiciele ukraińskich uczelni wyższych i środowisk naukowych. Nie zabrakło również reprezentantów władz. Wiceminister Marcin Przydacz wspólnie z Iriną Wereszczuk, deputowaną Rady Najwyższej Ukrainy, a także stypendystką Programu Lane’a Kirklanda i absolwentką Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, spotkali się z uczestnikami Zjazdu w Kijowie. Wydarzenie zorganizowała w połowie grudnia 2019 r. polska Ambasada w Kijowie.

Wiceminister M. Przydacz na XIII Zjeździe Absolwentów Polskich Programów Stypendialnych Fot. Ambasada RP w Kijowie

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji była „Polsko-Ukraińska Współpraca Naukowa”. Organizowany corocznie zjazd absolwentów sprzyja integracji tego środowiska i wzmocnieniu kontaktów z Polską. Stwarza on także możliwość wymiany doświadczeń, przedstawienia osiągnięć absolwentów oraz promocji oferty polskich uczelni wyższych. Wśród uczestników zjazdu było wiele osób zaangażowanych w różne formy polsko-ukraińskiej współpracy. Niektórzy wykazywali  zainteresowanie udziałem w realizacji wspólnych projektów rozwojowych na rzecz Ukrainy.

W trakcie konferencji zostały zaprezentowane programy stypendialne realizowane w ramach polskiej współpracy rozwojowej, w tym współfinansowany przez MSZ Program stypendialny im. Stefana Banacha. Z kolei w panelu „Pomoc psychologiczna” ukraińscy eksperci uczestniczący w realizacji polskich projektów rozwojowych opowiadali o swoich doświadczeniach w pracy z osobami poszkodowanymi w konflikcie na wschodzie Ukrainy. Okazją do szczegółowego zaprezentowania Polskiej pomocy dla Ukrainy była publikacja Raportu rocznego - Polska współpraca rozwojowa 2018, a także zapowiedź nowego konkursu dotacyjnego MSZ „Polska pomoc rozwojowa 2020”.

Obywatele Ukrainy stanowią największą grupę zagranicznych studentów kształcących się w Polsce. Wartość Polskiej pomocy udzielonej w formie stypendiów oraz zwolnień z kosztów nauki, stanowi ponad 80 % dwustronnej współpracy rozwojowej Polski na rzecz Ukrainy w 2018 r.

w górę

Tagi