Polska pomoc

 

Zdalne nauczanie dla studentów Donbasu

Młodzież mieszkająca w Donbasie nie jest w stanie, z przyczyn materialnych lub rodzinnych, przenieść się na dłuższy okres (np. na czas semestru) do Mariupola, gdzie mieści się filia Donieckiego Państwowego Uniwersytetu Zarządzania (DonPUZ). Wymagałoby to pokrycia kosztów hotelu lub akademika i samodzielnego utrzymywania się przez kilka miesięcy.

W tej sytuacji w DonPUZ uznano za zadanie priorytetowe udostępnienie młodym ludziom zdalnej, opartej na komunikacyjnych możliwościach internetu, formy realizowania całorocznego programu studiów. Dzięki projektowi młodzież będzie mogła podjąć studia w niezwykle potrzebnych dzisiejszej Ukrainie specjalnościach wykładanych w DonPUZ.

Zdalne nauczanie dla studentów Donbasu

Projekt realizowany był między 1 sierpnia a 31 grudnia 2015 roku w Mariupolu we wschodniej Ukrainie (obwód doniecki).

Celem projektu było ułatwienie dostępu ukraińskiej młodzieży z Doniecka do kształcenia w filii Donieckiego Państwowego Uniwersytetu Zarządzania (DonPUZ) w Mariupolu. Pomoc miała zostać udzielona we wdrożeniu systemu zdalnego nauczania i elektronicznego dziekanatu. Zapewnienie młodym Ukraińcom wysokiej jakości oświaty i efektywnego procesu kształcenia miało umożliwić im przygotowanie się do podjęcia wysiłku niezbędnego do zreformowania swojego państwa w duchu wartości i standardów europejskich.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu byli mieszkający w Donbasie i uczący się na DonPUZ studenci (ok. 1500 osób) oraz pracownicy uczelni. Skorzystać mieli z niego również urzędnicy państwowi chcący podwyższać swoje kwalifikacje za pomocą zdalnie dostępnych kursów interaktywnych.

Dla potrzeb kalkulacji przyjęto kurs 1 eur = 4,2249 zł.

Zdalne nauczanie dla studentów Donbasu

W ramach projektu kupiono 30 komputerów wraz z oprogramowaniem i licencją, które umożliwiły przystosowanie i wdrożenie systemu „Dziekanat”. Nabyto 20 komputerów do sali komputerowej i dokonano instalacji komponentów oprogramowania dla zapewnienia nauczania na odległość w oparciu o platformę Moodle. Zapewniło to dostęp do istniejących w sieci materiałów dydaktycznych i źródłowych w zakresie poszczególnych dyscyplin, niezbędnych do opanowania przez studentów poszczególnych kierunków. Przygotowane zostały specjalistyczne, zdalnie dostępne kursy nauczania na odległość zgodne z planem studiów realizowanych na DonPUZ. Opracowano też zdalne szkolenia i moduły podnoszenia kwalifikacji dla urzędników państwowych. Dodatkowo zakupiono 5 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, kserokopiarka, skaner i faks) oraz projektory.

Zakup sprzętu w ramach projektu DonPUZ umożliwi zarządzanie procesem nauczania przy wykorzystaniu systemu „Dziekanat”. Dzięki opracowaniu systemu zdalnego nauczania uniwersyteckie katedry będą mogły prowadzić wykłady, przeprowadzać testy, a także organizować seminaria online i czaty z wykładowcami. Prowadzony jest też internetowy dziennik, który pozwala na śledzenie postępów studentów.