Polska pomoc

 

Zbieractwo roślin leczniczych szansą rozwoju regionalnego rynku pracy Gruzji

Gruzję cechuje wysoki stopień bezrobocia, na poziomie ok. 15%. Wśród bezrobotnych znajduje się wiele osób młodych, które po ukończeniu studiów wyższych nie znajdują zatrudnienia.

Teren Gruzji jest przeważnie górzysty, panuje tam klimat podzwrotnikowy. Warunki klimatyczne oraz czyste środowisko umożliwiają zbiór wysokiej jakości surowca roślinnego; w Gruzji spotykamy około 45 gatunków roślin leczniczych. Rynek roślin leczniczych w tym kraju powiększa się. Powstające firmy farmaceutyczne z każdym rokiem zwiększają produkcję leków oraz suplementów diety pochodzenia roślinnego. Wśród zbieraczy ziół dominują rodziny mieszkające w górskich wioskach. Dotychczas na terenie Gruzji nie została uregulowana prawnie kwestia szkoleń z zakresu zbieractwa ziół, działalnością tą zajmują się przypadkowe i nieprzeszkolone osoby. Jest to przyczyną konieczności przeprowadzania dodatkowej, kosztownej kontroli jakości materiału roślinnego.

Celem kursów teoretycznych i praktycznych w Gruzji jest przekazanie słuchaczom konkretnych, potwierdzonych certyfikatami, umiejętności dotyczących zioło-zbieractwa, co w połączeniu z potencjałem naturalnym regionu spowoduje rozwój rynku pracy. Warsztaty w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w znaczący sposób ułatwią start przeszkolonym osobom. Dodatkowo seminarium eksperckie służy tworzeniu rynku zbytu ziół poprzez pomoc w nawiązaniu współpracy pomiędzy zbieraczami a podmiotami zajmującymi się skupem.

Zbieractwo roślin leczniczych szansą rozwoju regionalnego rynku pracy Gruzji

Projekt odpowiadał na problem bezrobocia, ułatwiał zakładanie własnych firm, a tym samym wpłynął na wzrost przedsiębiorczości w regionie. Kursy przyczyniły się do nabycia kompetencji zawodowych, zwiększenia świadomości ekologicznej. Głównym celem projektu było zmniejszenie liczby osób pozostających bez zatrudnienia, przede wszystkim będących absolwentami wyższych uczelni poprzez umożliwienia im pracy w nowym zawodzie.

Pod względem miejsca realizacji oraz działań projekt można podzielić na dwa etapy.

Pierwszy, to przygotowanie przez polskich trenerów z UM w Lublinie grupy dziesięciu osób, pracowników Tbilisi State Medical University (TSMU) i pracowników przemysłu fitochemicznego związanego z TSMU do prowadzenia zajęć z zakresu zbierania ziół w Gruzji. Zadanie to zostało przeprowadzone w Polsce, w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych UM w Lublinie, w formie zajęć teoretycznych i praktycznych w czerwcu 2015 roku. Wtedy również odbyła się wizyta studyjna w polskiej firmie zielarskiej Kawon. W lipcu 2015 roku miały miejsce zajęcia terenowe w Gruzji, oraz seminarium eksperckie.

Drugi etap projektu to realizacja kursów dla czterdziestu osób z Tbilisi i okolic poszukujących pracy, absolwentów wyższych uczelni lub osób mających doświadczenie w zbieraniu ziół w sposób nieprofesjonalny. Kursy odbywały się w Gruzji, w formie zajęć teoretycznych i praktycznych, a przeprowadziły je osoby wcześniej przeszkolone w Polsce. W ramach tego etapu, w okresie od połowy lipca do końca września, słuchacze mogli odbyć warsztaty w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Zbieractwo roślin leczniczych szansą rozwoju regionalnego rynku pracy Gruzji

Zrealizowano następujące działania:

  1. po spotkaniu roboczym w Gruzji, przeszkolono w Polsce 10 gruzińskich naukowców w zakresie identyfikacji i oceny jakościowej surowców roślinnych, w ramach kursu doskonalącego w zakresie zbieractwa ziół;
  2. szkoleni nauczyciele odbyli wizytę w firmie zielarskiej w Polsce;
  3. przeprowadzono zajęcia terenowe w Gruzji, przygotowane przez polskich naukowców;
  4. zdobytą wiedzę gruzińscy wykładowcy przekazali uczestnikom kursu doskonalącego w zakresie zbieractwa ziół, w Gruzji. Przeszkolono 40 młodych, niezatrudnionych osób. Słuchacze otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu, co skutkuje uprawnieniem do wykonywania zawodu zbieracza ziół. Dla uczestników kursu przeprowadzono też warsztaty z zakładania działalności gospodarczej;
  5. zorganizowano spotkanie z przedstawicielami polskich i gruzińskich firm farmaceutycznych, które umożliwiło nawiązanie kontaktów z przemysłem.

Efektem projektu jest 15 kompletów materiału roślinnego zebranego po zajęciach terenowych – do celów pokazowych.

W wyniku realizacji projektu:

  • 10 naukowców z Gruzji otrzymało zaświadczenia o ukończeniu kursu doskonalącego w zakresie zbieractwa ziół;
  • 40 osób w Gruzji, otrzymało zaświadczenia o ukończeniu kursu doskonalącego w zakresie zbieractwa ziół oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów „Prowadzenie działalności gospodarczej”;
  • przeprowadzono 310 godzin kursów;
  • przeprowadzono 20 godzin zajęć w terenie; 
  • wyposażono Katedrę Farmakognozji Tbilisi State Medical University w sprzęt oraz odczynniki potrzebne do prowadzenia kursów, w tym 10 mikroskopów.