Polska pomoc

 

Zaspokojenie pilnych potrzeb uchodźców syryjskich i ubogich Jordańczyków w zakresie schronienia

Według danych ze spisu powszechnego przeprowadzonego w 2015 r. w Jordanii mieszka ponad 9,5 mln ludzi. Przez dekadę zanotowano wzrost populacji o 87% - w 2005 r. populacja Jordanii wynosiła ok. 5,1 mln osób. 42% populacji stanowią osoby poniżej 18 roku życia.

W Jordanii zamieszkuje 2,9 mln ludzi nieposiadających obywatelstwa jordańskiego, czyli grupa ta stanowi 30% populacji tego kraju. Najliczniejsi są Syryjczycy, których liczba wynosi ponad 1,2 mln. Kolejne grupy to Egipcjanie – 6,68% populacji, Palestyńczycy – 6,65% populacji oraz Irakijczycy – 1,3%. Niemal połowa nie-Jordańczyków mieszka w Ammanie.

W Jordanii przebywa obecnie ponad 650 tyś osób zarejestrowanych jako uchodźcy z Syrii. 51,5% to osoby poniżej 18 roku życia. Nieznacznie wśród uchodźców przeważają kobiety (50,7%). 78,5% żyje w miastach, wsiach lub na obrzeżach miast, a 21,5% w obozach dla uchodźców.

Sytuacja 86% gospodarstw domowych uchodźców z Syrii mieszkających poza obozami plasuje je poniżej linii ubóstwa. W obecnych warunkach największe problemy Syryjczyków w Jordanii istnieją w sektorach: edukacja, zdrowie i schronienie.

Zaspokojenie pilnych potrzeb uchodźców syryjskich i ubogich Jordańczyków w zakresie schronienia

Podstawowym celem projektu jest poprawa warunków życia uchodźców z Syrii i Jordańczyków, zamieszkujących prowincje Irbid i Mafraq, zwiększenie stabilności mieszkaniowej w miejscach objętych projektem, a także zwiększenie praw i obowiązków wynikających z wynajmu mieszkań przez uchodźców.

W ramach projektu udzielone zostanie 252 gospodarstwom domowym uchodźców z Syrii i Jordańczykom (łącznie ok. 1 260 osób) wsparcia finansowego na wynajem mieszkań przez okres trzech miesięcy i w II module przez kolejne sześć miesięcy.