Polska pomoc

Zapytanie ofertowe dot. usługi hotelarskiej, gastronomicznej i obsługi technicznej szkoleń

Departament Współpracy Rozwojowej (DWR) MSZ planuje udzielenie zamówienia na usługę hotelarską, gastronomiczną i obsługę techniczną szkoleń dla kandydatów na wolontariuszy zgłoszonych w ramach konkursu „Wolontariat Polska Pomoc”. Zakres planowanego zamówienia został opisany w załączniku do niniejszego zapytania.

MSZ oczekuje ofert gwarantujących zapewnienie usług zgodnych ze szczegółowym opisem zamówienia dołączonym do niniejszego zapytania.

Termin składania ofert: do dnia 18 maja 2015 r.

Przewidywany termin wykonania zamówienia: 10-12 lipca 2015 r.

Kryterium wyboru ofert złożonych przez Wykonawców będzie cena, usytuowanie obiektu oraz zapewnienie warunków określonych w pkt. I, ust.2) opisu zamówienia.

W związku z powyższym, w przypadku Państwa zainteresowania realizacją ww. przedmiotu zamówienia zwracamy się do Państwa z prośbą o złożenie oferty.

Odpowiedzi proszę przesłać na adres: jadwiga.szpakowska@msz.gov.pl. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie www.polskapomoc.gov.pl

w górę

Tagi