Polska pomoc

Zapytanie ofertowe dot. opracowania graficznego, składu i przygotowania do druku publikacji

ZAPYTANIE OFERTOWE (O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYS. EURO)

dotyczące opracowania graficznego, składu i przygotowania do druku publikacji „Raport roczny 2015 – Polska współpraca na rzecz rozwoju

Departamentu Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych

 

  1. Departament Współpracy Rozwojowej (DWR) MSZ planuje udzielenie zamówienia na sporządzenie opracowania graficznego, składu i przygotowania do druku następującej publikacji: „Raport roczny 2015 – Polska współpraca na rzecz rozwoju”. Zakres planowanego zamówienia został opisany w załączniku 1 do niniejszego zapytania („OPIS ZAMÓWIENIA”).
  2. DWR MSZ oczekuje ofert gwarantujących wykonanie zamówienia, zgodnie ze szczegółowym Opisem zamówienia dołączonym do niniejszego zapytania.
  3. Termin składania ofert: do dnia 13 czerwca 2016 r.     
  4. Warunkiem formalnym dopuszczenia oferty do oceny będzie: doświadczenie i potencjał Wykonawcy w realizacji podobnego typu zamówień w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert.
  5. Kryterium wyboru ofert złożonych przez Wykonawców spełniających warunek, o którym mowa w pkt.4, będzie: cena (60 proc.) i koncepcja wraz z propozycją realizacji (40 proc.) przez Oferenta fragmentu raportu załączonego do przedmiotu zapytania ofertowego (załącznik 2).       

W związku z powyższym, w przypadku zainteresowania realizacją ww. przedmiotu zamówienia, zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty na adres: polskapomoc@msz.gov.pl

w górę

Tagi