Polska pomoc

Zaproszenie przedstawicieli NGO na spotkanie z egzaminatorami DAC OECD

Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych uprzejmie zaprasza zainteresowane organizacje i instytucje pozarządowe działające w obszarze współpracy rozwojowej na spotkanie z egzaminatorami OECD, którzy dokonają przeglądu polskiego systemu pomocy rozwojowej (ang. peer review). Jest to rutynowe i regularne działanie Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD (DAC OECD). Każdy kraj członkowski Komitetu jest poddawany przeglądowi co 4-5 lat. Polska wstąpiła do DAC w 2013 r. i będzie to nasz pierwszy przegląd. Główne rozmowy będą się odbywały z przedstawicielami MSZ i resortów zaangażowanych we współpracę rozwojową, ale egzaminatorzy oraz sekretariat OECD rutynowo spotykają się w każdym kraju również z reprezentantami organizacji pozarządowych. Językiem roboczym planowanego spotkania będzie język angielski.

 

Termin spotkania: 28 kwietnia 2016 r. (czwartek) w godzinach 15.00 - 17.00

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, wszystkich chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszeń do dnia 25 kwietnia 2015 r. na adres e-mail: aleksander.zielinski@msz.gov.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej organizacji oraz pełnioną funkcję.

w górę

Tagi