Polska pomoc

Zaproszenie na spotkanie podsumowujące ewaluację 2017

Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP zaprasza na otwarte spotkanie poświęcone podsumowaniu wyników ewaluacji polskiej współpracy rozwojowej przeprowadzonej w roku 2017.

Uwaga: zmiana miejsca spotkania!

Spotkanie odbędzie się 29 czerwca 2018 r. (piątek), przed posiedzeniem Rady Programowej Współpracy Rozwojowej, w godzinach 11:00 – 13:00, w gmachu MSZ przy ul. A. Krywulta 2, sala 016 (parter).

Ramowy program spotkania przewiduje:

  • Prezentację badania ewaluacyjnego przez Kierownika badania, przedstawicieli Fundacji Idea Rozwoju,
  • Dyskusję nad wynikami ewaluacji i przedstawionymi rekomendacjami,
  • Informację o działaniach ewaluacyjnych prowadzonych w 2018 r.

Podstawą dyskusji będzie raport końcowy z ewaluacji znajdujący się na stronie internetowej http://www.polskapomoc.gov.pl/ w zakładce Baza Wiedzy/Ewaluacja:

  1. Raport z komponentu I – inicjatywy wspierające reformy na Ukrainie
  2. Raport z komponentu II - inicjatywy skierowane do służb pożarniczych i policyjnych oraz służb ratowniczych Ukrainy
  3. Raport z komponentu III - inicjatywy w obszarze edukacji

Z uwagi na ograniczoną ilością miejsc w sali oraz konieczność dopełnienia formalności związanych z wejściem do budynku MSZ, prosimy o zgłoszenie udziału w spotkaniu do dnia 26 czerwca  br. do godz. 16:00 na adres ewaluacja.pomocy@msz.gov.pl. W korespondencji prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwy reprezentowanej organizacji, a w tytule „Spotkanie ws. ewaluacji 2017”.

Wszelkie dodatkowe informacje możecie Państwo uzyskać pisząc na adres ewaluacja.pomocy@msz.gov.pl lub telefonicznie: 22 523 8259 oraz 22 5238681.

 

Informacja dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, będąca realizacją obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), znajduje się na stronie internetowej http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/ochrona_danych_osobowych/.

w górę