Polska pomoc

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych uprzejmie zaprasza zainteresowane organizacje i instytucje działające w obszarze współpracy rozwojowej na spotkanie konsultacyjne poświęcone tematycznym sektorom wsparcia w krajach priorytetowych polskiej pomocy rozwojowej w ramach opracowywanego Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020.

Termin spotkania: 15 kwietnia 2015 r. (środa) od godziny 09.00.

Miejsce spotkania: sala im. R. Lemkina w gmachu MSZ przy ul. Al. Szucha 21 (budynek ArtiCom).

Wstępna agenda spotkania:

09.00 – 12.45     Kraje Partnerstwa Wschodniego w Wieloletnim programie współpracy rozwojowej na lata 2016-2020 (Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina).

12.45 – 13.00     Przerwa

13.00 – 16.00     Kraje z regionu Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu  w Wieloletnim programie współpracy rozwojowej na lata 2016-2020 (Etiopia, Kenia, Senegal, Tanzania, Mjanma i Palestyna). 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, wszystkich chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszeń do dnia 12 kwietnia 2015 r. na adres e-mail: dariusz.kadukowski@msz.gov.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej organizacji oraz pełnioną funkcję.

Więcej informacji na temat prac nad nowym Wieloletnim programem współpracy rozwojowej na lata 2016-2020 znajdą Państwo tutaj.

w górę

Tagi