Polska pomoc

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Departament Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka Ministerstwa Spraw Zagranicznych uprzejmie zaprasza przedstawicieli organizacji i instytucji, działających w obszarze problematyki rozwojowej, na spotkanie informacyjno-konsultacyjne poświęcone pracom nad Agendą Rozwojową po 2015 roku, prowadzonym na forum Narodów Zjednoczonych.

Spotkanie odbędzie się 9 lutego 2015 r. (poniedziałek) w gmachu MSZ przy ul. J.Ch. Szucha 21. W spotkaniu weźmie udział Podsekretarz Stanu w MSZ, Pani Henryka Mościcka-Dendys.

Ramowy program spotkania przewiduje:

Wprowadzenie Pani Minister H. Mościckiej-Dendys

Wypowiedź Pani Dyrektor K. Żurek nt. stanu prac nad Agendą Rozwojową ONZ po 2015 r.

Dyskusja

Podsumowanie i zakończenie spotkania

Podstawą dyskusji będzie raport Sekretarza Generalnego ONZ dot. nowej agendy rozwojowej ONZ (The road to dignity by 2030: ending poverty, transforming all lives and protecting the planet) z 4 grudnia 2014 roku.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłoszenie uczestnictwa do dnia 4 lutego br. na adres e-mail: janusz.sznajder@msz.gov.pl. W zgłoszeniach prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz funkcji i nazwy reprezentowanej organizacji, a w tytule „Spotkanie ws. Agendy Rozwojowej”.

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskacie Państwo: janusz.sznajder@msz.gov.pl, tel. 22 523 7191.

w górę

Tagi