Polska pomoc

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące prac nad Wieloletnim Programem Współpracy Rozwojowej 2021-2030

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące prac nad Wieloletnim Programem Współpracy Rozwojowej 2021-2030

 Departament Współpracy Rozwojowej MSZ zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne.

Termin: wtorek 28 stycznia 2020 r. godzina 11.30. 

Miejsce: Sala 016 (parter) w budynku MSZ przy ul. Krywulta 2, Warszawa

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie zgłoszenia według wzoru poniżej na adres e-mail: ewa.kwasnik-ciaglo@msz.gov.pl

do 27 stycznia 2020 r. do godz.13.30. 

Temat   wiadomości:

Zgłoszenie   na spotkanie   informacyjne

W treści   wiadomości:

Imię i   nazwisko:

Nazwa   podmiotu:

Szczegółowych informacji dotyczących spotkania informacyjnego udziela p. Ewa Kwaśnik-Ciągło (tel. 22 523 7257). 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

w górę

Tagi