Polska pomoc

Zaproszenie do składania wniosków projektowych - polskie placówki zagraniczne

Zaproszenie skierowane do polskich placówek zagranicznych

do składania wniosków projektowych na realizację projektów pomocowych
w ramach Programu polskiej pomocy zagranicznej w 2007 r.

1.       W ramach Programu polskiej pomocy zagranicznej w 2007 r. polskie placówki za granicą mogą zgłaszać i realizować projekty pomocowe na rzecz krajów objętych pomocą zagraniczną.

2.       Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu pomocy zagranicznej określona jest w ramach Programu polskiej pomocy zagranicznej w 2007 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa pozycja 43.

3.       Projekty należy składać na wniosku projektowym on-line.
Aby złożyć wniosek należy:

a.       zarejestrować placówkę jako użytkownika portalu polska pomoc (www.polskapomoc.gov.pl) ZAREJESTRUJ UŻYTKOWNIKA PORTALU (w wypadku, gdy placówka nie rejestrowała się wcześniej jako użytkownik portalu, jeśli placówka posiada login i hasło powinna ZALOGOWAĆ się do systemu.

Po dokonaniu rejestracji placówka otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mogła wypełnić formularz wniosku projektowego on-line. Placówka może, posiadając jeden login oraz hasło, wypełnić oraz złożyć kilka wniosków projektowych.

b.       wypełnić formularz wniosku projektowego on-line

c.        Podpisany wydruk formularza wniosku projektowego (ofertę konkursową) w jednym egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej
Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

4.       Zaakceptowane projekty należy zrealizować nie później niż do dnia 2007-12-31.

5.       Oceny merytorycznej i finansowej projektu dokonuje Departament Współpracy Rozwojowej we współpracy z właściwymi departamentami terytorialnymi MSZ.

6.       Projekty są akceptowane według kolejności zgłoszeń i do wyczerpania środków przewidzianych w Programie na działania polskich placówek zagranicznych.
Ze względu na uwarunkowania wydatkowania rezerwy celowej, ostatecznym terminem składania projektów jest 2007-08-31.

7.       Przy przygotowaniu projektów prosimy o zapoznanie się z Programem, Wytycznymi dla polskich placówek zagranicznych oraz Instrukcją wypełniania formularza on-line.

8.       Wniosek w wersji Word (w języku polskim oraz angielskim) - do udostępnienia dla podmiotów nieposiadających dostępu do sieci Internet.

w górę

Tagi