Polska pomoc

Zaproszenie do dzielenia się doświadczeniami z przygotowania i realizacji projektów rozwojowych

Departament Współpracy Rozwojowej MSZ zaprasza przedstawicieli podmiotów, które w latach ubiegłych realizowały projekty rozwojowe finansowane ze środków polskiej pomocy do zaprezentowania swoich doświadczeń z zakresu przygotowania i wdrażania projektów rozwojowych. Krótkie (5-10 min.) prezentacje będą elementem spotkania informacyjnego dla podmiotów zainteresowanych udziałem w konkursie „Polska pomoc rozwojowa 2015”, którego ogłoszenie planowane jest na pierwszą połowę października. Mamy nadzieję, że dzielenie się dobrymi praktykami z zakresu przygotowania wniosków oraz realizacji projektów przyczyni się do lepszego przygotowania się do konkursów dotacyjnych. Spotkanie odbędzie się w drugiej połowie października w Warszawie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń wraz z propozycją tematów do poruszenia do 3 października 2014 r. na adres magdalena.albrycht@msz.gov.pl.

Przykładowa lista tematów:

  • Jak skutecznie i z zachowaniem standardów „własności procesu” zdefiniować potrzeby beneficjentów, określić grupy beneficjentów?
  • Jak efektywnie przeprowadzić nabór i rekrutację uczestników działań projektowych (beneficjentów)?
  • Jak prawidłowo zdefiniować rezultaty, cele, efekty realizacji oraz wskaźniki realizacji projektu?
  • Jak zadbać o trwałość projektu i dlaczego jest to tak istotne?
  • Jak skutecznie nawiązać współpracę z partnerami, określić ich rolę w projekcie, zadbać o dobrą komunikację, rozwiązywanie konfliktów i prawidłowe przepływy finansowe?
  • Jaka struktura zarządzania jest najbardziej efektywna dla projektów rozwojowych? Jak zadbać o prawidłową komunikację w zespole projektowym?
  • Na co szczególnie należy zwrócić uwagę przy tworzeniu harmonogramu i planowanie budżetu projektu? Jak wyliczyć wkład własny?
  • Jak prawidłowo oszacować ryzyka występujące przy realizacji projektu? Jak się przygotować i o czym pamiętać w sytuacjach kryzysowych, niespodziewanych zmianach w przebiegu projektu? Jak postępować w sytuacjach konieczności zmiany budżetu i harmonogramu?
  • Jak zapewnić skuteczną promocję działań projektowych bez angażowania znacznych środków?
  • O czym nie zapomnieć w trakcie realizacji projektu, aby sprawnie przygotować sprawozdanie i rozliczyć dotację?

Szczegółowych informacji dotyczących spotkania informacyjnego udziela pani Magdalena Albrycht (tel. 22 523 8024).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

w górę

Tagi