Polska pomoc

 

Zapewnienie ciepłej odzieży i obuwia ludności cywilnej Aleppo

Aleppo jest od pięciu lat pogrążone w działaniach wojennych. Sytuacja jest niezwykle trudna i nieprzewidywalna, tysiące osób zmuszonych zostało do opuszczenia swoich domów. Miasto jest podzielone na 3 części: centralne dzielnice opanowane przez siły rządowe, część pod panowaniem radykałów z tzw. Państwa Islamskiego oraz trzecią - pod kontrolą innych „demokratycznych” sił opozycyjnych.

Ludność cywilna miasta znajduje się w bardzo trudnym położeniu. Zgromadzenie Franciszkanek Misjonarek Maryi od początku trwania konfliktu niesie wszechstronną pomoc potrzebującym bez względu na ich wyznanie. W okresie zimowym szczególnie odczuwalny jest brak ciepłej odzieży i obuwia. W tym względzie najbardziej cenną pomocą byłoby zapewnienie potrzebującym szytej na miejscu cieplejszej odzieży, piżam oraz obuwia. Byłaby ona produkowana na zamówienie na miejscu. W Aleppo nie ma problemu z tkaniną, materiałem, ani wykwalifikowanymi krawcami i szewcami. Tym samym projekt dawałby zatrudnienie miejscowym pracownikom i pobudzał ich inicjatywę.

Zapewnienie ciepłej odzieży i obuwia ludności cywilnej Aleppo

Realizacja projektu przewidziana jest na okres od 1 września do 31 grudnia 2016 r. we współpracy Ambasady RP w Bejrucie z partnerem lokalnym, Zgromadzeniem Franciszkanek Misjonarek Maryi w Aleppo. Zgromadzenie Franciszkanek na terenie swojego klasztoru prowadzi akademik dla dziewcząt, przede wszystkim studentek medycyny. Dla młodzieży są również prowadzone spotkania edukacyjne, rekolekcyjne. Ponadto organizowane są warsztaty m.in. krawieckie i robienia na drutach.

Głównym celem projektu jest zapewnienie ciepłej odzieży i obuwia ludności cywilnej Aleppo poprzez sfinansowanie ich wykonania przez lokalnych rzemieślników. Pobudzi to również lokalną przedsiębiorczość. 

Beneficjentami pomocy będzie blisko 800 osób wewnętrznie przesiedlonych. Są to zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie (dominują sunnici), całe rodziny w różnym wieku (priorytetowo zostaną potraktowane dzieci). W przypadku takiej potrzeby wsparcie uzyskają także zamieszkałe w Aleppo syryjsko - polskie rodziny.

Zapewnienie ciepłej odzieży i obuwia ludności cywilnej Aleppo

Projekt został zrealizowany między 1 września a 15 listopada 2016 r. Jego celem było zapewnienie ciepłej odzieży w okresie zimowym osobom potrzebującym w Aleppo jak również perspektyw zarobku lokalnym rzemieślnikom, którzy wykonali ubrania. Odzież została przekazana 250 rodzinom (łącznie ok. 800 osobom). Ubrania zostały uszyte w 8 lokalnych warsztatach krawieckich w Aleppo. Dystrybucja została przeprowadzona przez Zgromadzenie Franciszkanek Misjonarek Maryi w klasztorze w Aleppo. Zrezygnowano z zakupu obuwia ponieważ istniało ryzyko niedopasowania rozmiarów, a koszty jego wykonania mogłyby przekroczyć wartość projektu i zredukować liczbę beneficjentów. 

Projekt został w całości sfinansowany ze środków Polskiej pomocy, a jego wartość wyniosła ponad 62 000 PLN (15 000 USD). Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 USD = 4,1793 PLN.