Polska pomoc

 

Zakup wyposażenia umożliwiającego prowadzenie kursów zawodowych dla kobiet w Ośrodku Rozwoju Kobiet w Irbid

Miasto Irbid położone jest w północnej części kraju, która w największym stopniu ucierpiała w związku z napływem uchodźców z Syrii. Zjawisko to potęguje ubóstwo, a także zdecydowanie pogorszyło sytuację na rynku pracy. Stopa bezrobocia jest wysoka zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Typowe rodziny są duże, wielodzietne. Ośrodek Rozwoju Kobiet zlokalizowany jest w dzielnicy Zabida, gdzie zamieszkują ww. grupy społeczne. Kobiety zamieszkujące miasto Irbid oraz ich rodziny odczuwają ogromną potrzebę poprawy warunków życia, które mają na nie negatywny wpływ zarówno w aspekcie fizycznym jaki psychologicznym. Kobiety bez wykształcenia i jakiegokolwiek doświadczenia zawodowego nie mają żadnych szans na rynku pracy. Nabycie przydatnych w ich środowisku umiejętności zawodowych pozwoli na uzyskanie dochodów i wykonywanie pracy również we własnych domach. 

Partner lokalny. Jordańskie Narodowe Forum Kobiet, to organizacja kobieca, skupiająca wolontariuszy działających na rzecz poprawy sytuacji kobiet. Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności na rzecz społeczności lokalnych.

Zakup wyposażenia umożliwiającego prowadzenie kursów zawodowych dla kobiet w Ośrodku Rozwoju Kobiet w Irbid

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 22 listopada do 31 grudnia 2016 r. we współpracy Ambasady RP w Ammanie z partnerem lokalnym, Jordańskim Narodowym Forum Kobiet.

Jego celem jest zwiększenie możliwości wspierania działań na rzecz poprawy sytuacji ekonomicznej i społecznej kobiet i ich rodzin zamieszkujących miasto Irbid. Projekt zakłada wyposażenie Ośrodka Rozwoju Kobiet w Irbidzie w sprzęt do pracowni: komputerowej, fryzjerstwa i zabiegów kosmetycznych oraz gotowania, aby umożliwić przeprowadzenie warsztatów dla kobiet. Tematyka warsztatów została dopasowana do sytuacji kobiet - wzięto pod uwagę ich efektywność jak i różnego rodzaju ograniczenia, z którymi muszą się liczyć kobiety w lokalnym środowisku. Powyższe usługi są więc wykonywane przez kobiety dla kobiet lub kobiet i mężczyzn, bez konieczności bezpośredniego, nieakceptowanego kontaktu z tymi ostatnimi. Jednocześnie nabycie tych właśnie umiejętności i uzyskiwanie dochodów z własnej pracy pozwala kobietom na poprawę samooceny i pewności siebie, czy wręcz podjęcie inicjatywy na rzecz poprawy swojej sytuacji. Z kolei nauka obsługi podstawowych programów komputerowych otwiera nowe możliwości zarówno w zakresie komunikacji, jak i na rynku pracy. Dodatkowo pracownia komputerowa może być wykorzystana do multimedialnej nauki języka angielskiego.

Uczestniczki warsztatów to mieszkanki miasta z rodzin jordańskich, a także syryjskich, ubogie, najczęściej matki co najmniej kilkorga dzieci, zmuszone są wspomóc bezrobotnych mężów w utrzymaniu rodzin.

Zakup wyposażenia umożliwiającego prowadzenie kursów zawodowych dla kobiet w Ośrodku Rozwoju Kobiet w Irbid

Projekt został zrealizowany w okresie od 22 listopada do 31 grudnia. Dokonano zakupu pełnego wyposażenia pracowni gotowania, fryzjerstwa oraz komputerowej. Dzięki wsparciu w ramach grantu partner lokalny, Narodowe Jordańskie Forum Kobiet, organizuje cyklicznie szkolenia dla ok. 60 kobiet (każdorazowo), w tym także kobiet z rodzin uchodźców syryjskich i irackich mieszkających w Irbidzie. Udział w warsztatach zwiększa szanse na poprawę sytuacji ekonomicznej i społecznej tych osób oraz ich rodzin. Oficjalne otwarcie placówki planowane jest na luty 2017 roku.

Projekt został w całości sfinansowany ze środków Polskiej pomocy, a jego wartość wyniosła ok. 45 000 PLN (ok. 11 000 EUR). Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.