Polska pomoc

 

Zabezpieczenie potrzeb humanitarnych uchodźców syryjskich w Libanie w warunkach zimowych

W efekcie kryzysu humanitarnego będącego wynikiem przedłużającego się konfliktu w Syrii, obserwujemy wzmożony napływ uchodźców do państw ościennych. Spośród krajów graniczących z Syrią, największa liczba uchodźców znajduje się obecnie na terytorium Libanu. Ma to ogromny wpływ na sytuację gospodarczą i społeczną w tym kraju –  brakuje pracy, ceny wynajmu mieszkań rosną, dochodzi także do napięć i konfliktów w wyniku przeciążenia infrastruktury wodno-sanitarnej. W rezultacie uchodźcy syryjscy w Libanie znaleźli się w dramatycznym położeniu, szczególnie w obliczu intensywnej zimy, podczas której temperatury spadają poniżej zera. Projekt PCPM miał na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb humanitarnych 550 rodzin syryjskich zamieszkujących kilkanaście miejscowości w północnym Libanie. Beneficjenci projektu otrzymali kompleksowy zestaw pomocy, niezbędny podczas zimowych miesięcy: piece, koce i kupony na zakup oleju opałowego. Łączna liczba objętych tą pomocą wyniosła 2500 osób zamieszkałych w 350 domach i mieszkaniach położonych na obszarze realizacji projektu PCPM. Oprócz uchodźców syryjskich, projektem zostało objętych kilkadziesiąt najbiedniejszych rodzin libańskich. Dodatkowym działaniem w ramach projektu było sfinansowanie zakupu pojazdu asenizacyjnego, umożliwiającego wywóz nieczystości z terenów objętych działaniem PCPM. Lokalnym partnerem Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej była organizacja Jamia Al-Shabab Ata’a Jazail, która wsparła projekt poprzez udostępnienie powierzchni magazynowej potrzebnej do dystrybucji kocy i piecyków. Czas realizacji projektu obejmował okres: od 15 października do końca grudnia 2013.