Polska pomoc

 

Z wielu, jeden lud. Zdrowa ludność, wiele korzyści.

Projekt realizowany był w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2012 r. w Magotty na Jamajce. Wykonawcą projektu było Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna, a lokalnym partnerem – Holy Spirit Catholic Church. Projekt zakładał pracę trzech wolontariuszy w okresie  od 1 października do 31 grudnia.

Celem projektu była doraźna pomoc medyczna w ramach codziennej pracy w klinice przy placówce misyjnej w Santa Cruz, i w ramach wizyt domowych. Kolejnym elementem były akcje edukacyjne, mające na celu poprawę świadomości prozdrowotnej bezpośrednich beneficjentów projektu: mieszkańców Santa Cruz, Magotty i okolic.

W ciągu trwania projektu przyjęto w sumie 1 227 osób, wolontariuszki odwiedzały też regularnie osoby niepełnosprawne, starsze lub samotne w ramach wizyt domowych. W ciągu 5 wizyt w domu opieki społecznej w Balaclavie wolontariuszki badały przebadały każdorazowo 45 pacjentów. Organizowano również jednodniowe akcje opieki medycznej w okolicznych miejscowościach, odbyła się też akcja mierzenia wartości cukru i ciśnienia wśród lokalnych mieszkańców.

Część edukacyjna projektu obejmowała spotkania grup wsparcia dla osób zakażonych wirusem HIV, i matek dzieci niepełnosprawnych. Prowadzono akcje edukacyjne dla lokalnych mieszkańców nt. pierwszej pomocy, chorób cywilizacyjnych i świadomego planowania rodziny. Przeszkolono również współpracowników w zakresie wykorzystania sprzętu i wyposażenia medycznego przywiezionego z Polski.

Łącznie zapoznano ok. 500 osób z profilaktyką chorób zakaźnych i cywilizacyjnych, i tematyką prozdrowotną. W celu promocji wolontariatu prowadzona była również strona internetowa w prasie specjalistycznej ukazały się również artykuły na temat pobytu wolontariuszek na Jamajce.