Polska pomoc

 

Z perspektywy Południa - Centrum Edukacji Globalnej w Poznaniu

Projekt realizowany był od 26 kwietnia do 31 grudnia 2013 r. przez stowarzyszenie „Jeden Świat” we współpracy z Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku. Jego adresatami byli mieszkańcy miast Poznań i Turek, w szczególności dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele.

Projekt miał na celu podniesienie świadomości społecznej dotyczącej sytuacji w krajach Globalnego Południa oraz przełamanie istniejących stereotypów. Intencją pomysłodawców projektu było pokazanie pozytywnych zmian jakie dokonują się w tym regionie, perspektyw jakie stoją przed krajami z tego obszaru oraz przedstawienie punktu widzenia ich mieszkańców na niektóre zjawiska.

Stowarzyszenie w odpowiedzi na potrzebę przeprowadzenia akcji informacyjnej zorganizowało „Tydzień Edukacji Globalnej” w Poznaniu i Turku. W ramach wydarzenia zorganizowano 6 warsztatów twórczych podczas których stworzono nagrania muzyczne inspirowane tradycyjnymi opowieściami z Globalnego Południa. Wystawiono także dwa widowiska narracyjno-muzyczne traktujące o tradycjach i wartościach tamtejszych kultur.

W ramach cyklu edukacyjnego pt. „Środy na Jeżycach” w Bibliotece Centrum edukacji Globalnej w Poznaniu odbyło się 6 pokazów filmów dokumentalnych, 6 spotkań dyskusyjnych i 3 warsztaty twórcze, w których uczestniczyło łącznie 225 osób. Ponadto przeprowadzono kursy szkoleniowe dla nauczycieli i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, w których wzięło udział 60 uczestników. Dla 750 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym zorganizowano w sumie 68 różnorodnych warsztatów. Przeprowadzono także szkolenie dla wolontariuszy, w ramach którego odbyła się m.in. wizyta studyjna w Holandii.

W ramach projektu powstały także publikacje: wydane w 500 egzemplarzach książka dla dzieci pt. „Sosna” oparta na meksykańskiej legendzie ludu Tzotzil oraz książka dla dorosłych „Opowiadanie świata w Meksyku”. Publikacje dostępne są również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia.