Polska pomoc

 

Wzmocnienie systemu ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Zugdidi

W regionie Samegrelo (Megrelii) odnotowano najwyższy odsetek przemocy w rodzinie w Gruzji. Statystyki gruzińskiej policji i MSW z pierwszej połowy 2015 pokazują, że w regionie Samegrelo zgłoszeń przemocy rodzinie było 148. Jedynie w 22% przypadkach zgłoszeń policja podjęła jakiekolwiek działanie.

W Gruzji trwa debata społeczna i kampania przeciwko przemocy w rodzinie, której ofiarami najczęściej są kobiety. Według biura rzecznika praw człowieka tylko w 2015 roku w wyniku morderstw (popełnionych przez małżonków) zginęło 30 kobiet. W kontekście tego zjawiska pojawił się nawet termin "femicyd".

Lokalna policja od 2014 r. angażuje się w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W ramach kampanii „No to Violence” zainicjowanej przez Aleksandre Tchikaidze, ministra spraw wewnętrznych, policjanci z Zugdidi prowadzili akcję informacyjną dla mieszkańców, mającą zachęcić ich do współpracy z policją w sprawach dotyczących przemocy domowej (w ramach akcji rozdawali m.in. ulotki). Niestety nie były prowadzone szkolenia dla policjantów z regionu Samegrelo.

Wzmocnienie systemu ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Zugdidi

Projekt przewidywał działania, które wzmocnią system reagowania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach projektu przeprowadzone były przez polskich i gruzińskich trenerów szkolenia dla policjantów z zakresu reagowania na informacje o przemocy w rodzinie oraz sporządzania raportów nadających się do wykorzystania w dalszym postępowaniu.

Celem projektu było budowanie świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania i reagowania na przemoc, co nastąpiło poprzez cykl audycji radiowych dotyczących przemocy domowej w lokalnym radio w Zugdidi. Cykl emitowany był co 2 tygodnie przez pół roku, od czerwca do grudnia.

Istotne było też wzmocnienie systemu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Organizacja szkoleń zawodowych (z różnych dziedzin) dla ofiar przemocy w rodzinie umożliwiła im usamodzielnienie ekonomiczne od sprawcy przemocy. Osoby, które ukończyły szkolenia otrzymały wsparcie doradcy zawodowego, który pomagał im w znalezieniu pracy.

Projekt stanowi kontynuację i rozwinięcie wcześniejszych działań w regionie Samegrelo.

Wzmocnienie systemu ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Zugdidi

W regionie Samegrelo udało się zaktywizować instytucje i organizacje do działania na rzecz wzmocnienia systemu przeciwdziałania przemocy i ofiar przemocy. Przeprowadzono cykl szkoleń dla policji z regionu Samegrelo. Szkolenia ukończyło 100 policjantów, a dodatkowych 10-ciu wzięło udział w jednej części. Szkolenia odbyły się w 4 miejscowościach. Warto również zauważyć, że 30% wszystkich uczestników szkolenia stanowiły funkcjonariuszki (zgodnie z procedurami gruzińskiej policji na interwencję w prawie przemocy domowej powinien pojechać dwuosobowy zespół damsko-męski).

Dodatkowo odbyły się też spotkania informacyjne dla 12 naczelników wydziałów i komendantów. Celem tych spotkań było przekazanie tym osobom podstawowej wiedzy dotyczącej problematyki przemocy domowej, a przede wszystkim zwrócenie ich uwagi na konieczność prowadzenia spraw z zakresu przemocy domowej.

W ramach projektu przeszkolono 49 nauczycieli z zakresu diagnozowania i reagowania na przemoc domową wobec małych dzieci (do 7/8 roku życia). Szkolenie prowadzili polscy i gruzińscy specjaliści, a wzięli w nich udział nauczyciele oraz opiekunowie z przedszkoli i żłobków z całego regionu Samegrelo. Przeprowadzono też zajęcia edukacyjne w szkołach dla dzieci, które miały na celu wprowadzenie tematu przemocy domowej do dyskusji publicznej, budowanie świadomości społecznej, że przemoc domowa to przestępstwo oraz przekazanie dzieciom informacji, że w sytuacji, kiedy stykają się z przemocą w domu mogą uzyskać pomoc. Po zakończeniu szkolenia opracowany został i wydany w nakładzie 500 sztuk przewodnik - informator dla nauczycieli pracujących z małymi dziećmi będący praktycznym kompendium wiedzy w zakresie przemocy domowej wobec dzieci.

Szkolenia zawodowe dla ofiar przemocy ukończyło 16 kobiet, były to szkolenia różnego typu m.in. księgowe, fryzjerskie, krawieckie, masażu rehabilitacyjnego dla dzieci, językowe, komputerowe. Około 35% absolwentek kursów znalazło pracę, około 30% uzyskało możliwość dodatkowego zarobkowania, a 20% jest jeszcze trakcie poszukiwania pracy lub dalej się kształci zawodowo, 15% nie szuka pracy (jedna beneficjentka choruje na raka i jest w trakcie leczenia, druga podjęła dalszą edukację). Zrealizowano także cykl radiowych audycji informacyjnych na antenach dwóch rozgłośni, tj. Radio Atinati i Radio Era. W celu utrwalenia efektów projektu audycje zostały umieszczone na stałe w internecie, na stronach rozgłośni, a część w mediach społecznościowych, na profilu partnera i na kanale youtube.