Polska pomoc

 

Wzmocnienie potencjału Karas Huisen Crafts w Keetmanshoop (Namibia)

Projekt realizowany był w okresie 18 sierpnia – 18 października 2013 r. w Keetmanshoop (region Karas) w Namibii. Dwaj polscy wolontariusze przebywali na miejscu w okresie od 19 sierpnia do 28 października 2013 r. Wykonawcą projektu był Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa, natomiast partnerem lokalnym Karas Huisen Crafts Trust (KHC), organizacja stawiająca sobie za cel wspieranie osób chorych i zarażonych oraz ich rodzin poprzez wytwarzanie i sprzedaż lokalnych pamiątek turystom.

Celem projektu było podniesienie potencjału i wzmocnienie samodzielności lokalnego partnera, KHC, będącego beneficjentem projektu.

W trakcie projektu opracowano stronę internetową, broszurę, zdjęcia produktów i teksty o organizacji. Opracowano też wnioski o granty i wsparcie finansowe, a także rozpoczęto prace nad wnioskiem grantowym do UE. Ponadto przeszkolono pracowników KHC w zakresie fundraisingu, marketingu i IT. Nawiązano także kontakty handlowe z firmą marketingową iWits w stolicy kraju oraz hotelem Central Lodge w Keetmanshop w celu rozbudowania rynku dla sprzedaży pamiątek wytwarzanych organizację. Opracowano także rekomendacje dla projektów edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa HIV.

Ważnym efektem działania wolontariuszy była organizacja debaty związanej z możliwymi zmianami w strukturze organizacji, które mogłyby usprawnić jej funkcjonowanie. W rezultacie wypracowano dwa warianty zasadniczych zmian w organizacji KHC, mających na celu stworzenie dodatkowego, średniego szczebla kadry zarządzającej, co wpłynie pozytywnie na efektywniejsze zarządzanie organizacją. W ramach zmian organizacyjnych, ulepszono również sposób funkcjonowania głównego ciała nadzorczego KHC: Board of Trustees.