Polska pomoc

Wystawa "Polska pomoc dla świata" w Parlamencie Europejskim

W dniach 19 - 22 listopada 2007 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się wystawa „Polska pomoc dla świata". Jej uroczystego otwarcia we wtorek 20 listopada dokonał Pan Mieczysław Janowski, Eurodeputowany oraz Pan Jan Tombiński, Ambasador RP w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej.

Na wystawie zaprezentowano fotografie z projektów pomocowych dofinansowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w 2006 oraz 2007 r. w sześciu kluczowych obszarach pomocy rozwojowej: edukacji, zdrowiu, wodzie i środowisku, reformach gospodarczych i poprawie funkcjonowania administracji publicznej, społeczeństwie obywatelskim oraz aktywności zawodowej kobiet. Pomoc ta osiągnęła poziom ponad 300 mln USD i była realizowana poprzez ok. 360 projektów. Zdjęcia zostały wykonane przez realizatorów projektów, między innymi przez polskie organizacje pozarządowe, które w 2006 r. zrealizowały blisko 150 projektów pomocowych w ponad 20 krajach rozwijających się i w drodze transformacji.

Wystawę uświetnił koncert w wykonaniu młodych artystów z Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 z Rzeszowa: Macieja Naciszewskiego (skrzypce) i Patryka Bogdana (trąbka), pod kierownictwem Marty Dybka-Tyczyńskiej. Wykonane utwory, m.in.: Grażyny Bacewicz - "Kaprys polski" i Georga Haendela - "Sonata F- dur", spotkały się gromkimi oklaskami publiczności.

Udział naszego kraju w pomocy zagranicznej jest przejawem solidarności Polski z krajami, które są w potrzebie, mimo iż Polska sama korzysta z pomocy unijnej,- powiedział dr Janowski w swym wystąpieniu. O celach polskiej pomocy w ramach strategii obejmującej lata w2007-20-13 mówił nasz ambasador przy UE, pan Jan Tombiński. Podziękowanie za zorganizowanie wystawy, ukazującej polski wkład w walkę z ubóstwem i szerzenie idei demokracji złożył pan Briam Crowley, deputowany irlandzki, przewodniczący Grupy Unia na rzecz Europy Narodów w Parlamencie Europejskim.

Ekspozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem nie tylko eurodeputowanych (przybyło ich kilkudziesięciu z różnych krajów), asystentów i pracowników instytucji unijnych, ale także licznego grona przedstawicieli krajów korzystających z polskiej pomocy. Obejmowała ona wybrane tematy polskiego wsparcia najuboższych regionów świata w roku 2006.
Jak potrzebna była to wystawa, mogą świadczyć liczne głosy osób, które ją oglądały i stwierdzały, że do tej pory w ogóle nie znały takich działań podejmowanych przez Polskę.

 

Wystawa została przygotowana w językach polskim, angielskim i francuskim.

 

w górę

Tagi