Polska pomoc

Wystawa MSZ "Rozwój w obiektywie" na Placu Defilad w Warszawie

Wystawa MSZ „Rozwój w obiektywie”
na Placu Defilad w Warszawie
od 5 września 2014 roku
 

Fotografie nagrodzone w konkursie fotograficznym „Rozwój w obiektywie”, organizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, będzie można oglądać na Placu Defilad w Warszawie w dniach 5 września – 6 października 2014 roku. Ekspozycja składa się z 33 plansz przedstawiających życie codzienne, kulturę oraz problemy, z którymi zmagają się mieszkańcy krajów rozwijających się. Na wystawie prezentowane są zdjęcia nagrodzone w konkursach Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Rozwój w obiektywie 2011” oraz „Rozwój w obiektywie 2013”. Celem organizacji obu konkursówbyło zwrócenie uwagi polskiego społeczeństwa na problemy i wyzwania rozwojowe współczesnego świata.

Pierwszy z konkursów miał charakter międzynarodowy i był wydarzeniem promocyjnym towarzyszącym Europejskim Dniom Rozwoju, organizowanym w ramach polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Prace można było zgłaszać w trzech kategoriach tematycznych: woda - źródło życia i zdrowia; edukacja i przedsiębiorczość kluczem do lepszego życia; wpływ środowiska przyrodniczego na życie człowieka oraz fotoreportaż - dotyczący jednej z ww.  kategorii. W odpowiedzi na konkurs nadesłano 1 760 prac konkursowych z różnych krajów Unii Europejskiej.

W drugiej edycji konkursu, zorganizowanej we współpracy z National Geographic Polska, mogli brać udział wyłącznie Polacy. Wyodrębniono trzy kategorie tematyczne: demokracja i prawa człowieka w rozwoju; edukacja i przedsiębiorczość kluczem do lepszego życia oraz wpływ środowiska przyrodniczego na życie człowieka. Uczestnicy konkursu nadesłali łącznie 1 240 fotografii, z których jury wybrało i wyróżniło kilkanaście prac.  

w górę

Tagi