Polska pomoc

 

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ulicy w Zambii poprzez streetworking oraz działania resocjalizacyjne

Zambia jest jednym z najbiedniejszych krajów Afryki. Mimo rozwoju gospodarczego , według danych za rok 2011, 71% mieszkańców kraju wciąż żyło poniżej granicy ubóstwa. Lusaka, stolica i jednocześnie w największe miasto kraju jest miejscem, w którym skupiają się problemy bezdomności i przestępczości, także wśród nieletnich. Organizacje pozarządowe szacują, że na ulicach Lusaki żyje około 60 000 dzieci, które nie mają dostępu do edukacji i są narażone na choroby oraz wpływ grup przestępczych.

W projekcie realizowanym w okresie 31 maja – 31 grudnia 2013 r. w Lusace (Zambia), brały udział dwie wolontariuszki, które przebywały na miejscu przez okres odpowiednio od 16 lipca do 31 grudnia i od 31 lipca do 31 grudnia 2013 roku. Wykonawcą projektu była Fundacja Usłyszeć Afrykę, natomiast partnerami lokalnymi – Action For Children Zambia oraz Home of Hope. Beneficjentami projektu były dzieci ulicy mieszkające w Lusace i podopieczni domów opieki prowadzonych przez partnerów lokalnych projektu.

Działania objęły dwa ośrodki dla dzieci ulicy Salvation Home i Kulanga Bana Farm należące do partnerów projektu. Głównym elementem działań były inicjatywy edukacyjne, zawodowe, wychowawcze i socjalizacyjne. Wolontariuszki pracowały również w środowisku ulicznym z dziećmi i młodzieżą. Działania te podwyższyły standard życia części osób żyjących na ulicy, a niektórym z nich dały szansę na powrót do szkoły i społeczeństwa.

W rezultacie projektu podopieczni ośrodka Salvation House zostali wyposażeni w podstawową wiedzę i umiejętności, które pozwoliły im na rozpoczęcie edukacji szkolnej. Wolontariuszki przeprowadziły 304 godziny zajęć z języka angielskiego (56 uczestników), i 228 godzin zajęć plastycznych (32 uczestników). Odbyło się również 76 godzin zajęć muzycznych i 228 godzin zajęć sportowych. Wolontariuszki zorganizowały również 150 godzin zajęć reedukacyjnych, 20 godzin warsztatów i 10 godzin indywidualnych konsultacji z profilaktyki zdrowotnej z elementami wychowania seksualnego. 32 uczestników 40-godzinnych warsztatów kulinarnych zdobyło umiejętności, które mogą być dla nich w przyszłości podstawą utrzymania.

Szkolenia z metodyki pracy i wychowania dla wychowawców domu (20 godzin, 12 uczestników) poprawiły ich sposób prowadzenia zajęć edukacyjno-wychowawczych. Wolontariuszki przeprowadziły łącznie 226 godzin działań streetworkerskich i interwencji kryzysowej. Działania te objęły ok. 200 dzieci i nastolatków żyjących na ulicy.