Polska pomoc

 

Wyposażenie w lodówki przenośne do insuliny, a także glukometry i paski testowe grupy uchodźców syryjskich w Za'atari Camp, chorych na cukrzycę typu 1 i typu 2

Obóz dla uchodźców syryjskich w miejscowości Za'atari w Jordanii został otwarty w 2012 roku dla Syryjczyków uciekających przed przemocą w ich kraju. Obóz stopniowo przekształca się w stałą osadę.

Darczyńcy niosący pomoc uchodźcom zazwyczaj skupiają się na projektach przewidujących udzielanie doraźnej pomocy zdrowotnej dla osób znajdującym schronienie w obozach. Stąd też osoby cierpiące na choroby chroniczne (w tym nadciśnienie, cukrzycę, astmę, choroby serca, czy przewlekła obstrukcyjną chorobę płuc) potrzebują ukierunkowanych na nich programów stałej pomocy.

Obóz wspierany jest przez Jordańskie Towarzystwo Pomocy Medycznej (JHAS) – lokalną organizację pozarządową, współpracującą z UNHCR. Od początku swojej działalności JHAS wspiera jordański system opieki zdrowotnej w zakresie opieki nad najuboższymi pacjentami. JHAS w 2015 r. przeprowadziło w Za'atari Camp 175 968 konsultacji medycznych i skierowało ponad 15 000 pacjentów na leczenie wyższego stopnia. W klinikach pod opieką JHAS pracują lekarze pierwszego kontaktu, pielęgniarki, lekarze-interniści, a także farmaceuci, którzy udzielają porad medycznych, prowadzą leczenie, w tym wydają leki i inne środki medyczne lub kierują na leczenie specjalistyczne.

Wyposażenie w lodówki przenośne do insuliny, a także glukometry i paski testowe grupy uchodźców syryjskich w Za'atari Camp, chorych na cukrzycę typu 1 i typu 2

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r. we współpracy Ambasady RP z partnerem lokalnym, Jordańskim Towarzystwem Pomocy Medycznej (JHAS). Jego celem jest umożliwienie chorym na cukrzycę typu 1 i 2 kontroli poziomu cukru we krwi i odpowiedniego dawkowania insuliny. Insulina będzie zabezpieczona w przenośnych lodówkach. Ma to zapobiec dalszym powikłaniom w wyniku niekontrolowanego rozwoju choroby, co generowałoby dalsze koszty związane z koniecznością ich leczenia.

JHAS dokona zakupu, a także będzie odpowiedzialne za przekazanie lodówek, insuliny oraz glukometrów osobom potrzebującym w obozie. Następnie będzie sukcesywnie wyposażać ich w paski testowe do glukometrów, a także wkłady chłodzące do lodówek. Działanie będzie prowadzone pod nadzorem UNHCR.

Beneficjentem projektu będzie grupa ok. 160 chorych dzieci i dorosłych w obozie dla uchodźców syryjskich Za'atari Camp cierpiących na cukrzycę typu 1 i 2.

Wyposażenie w lodówki przenośne do insuliny, a także glukometry i paski testowe grupy uchodźców syryjskich w Za'atari Camp, chorych na cukrzycę typu 1 i typu 2

Projekt został zrealizowany w okresie od 5 października do 15 grudnia 2016 r. Jordańskie Towarzystwo Pomocy Medycznej (JHAS) dokonało zakupu i przekazało 30 lodówek i 179 sztuk glukometrów potrzebującym w obozie. W dalszym etapie JHAS będzie sukcesywnie dystrybuował wśród nich paski testowe do glukometrów i insulinę. Działanie będzie prowadzone przez 1 rok od zakupu wyposażenia pod nadzorem UNCHR. Beneficjentami projektu jest grupa 179 chorych dzieci i dorosłych w obozie dla uchodźców. Dzięki działaniom projektowym umożliwiono chorym na cukrzycę typu 1 i 2 kontrolę poziomu cukru we krwi i odpowiedniego dawkowania insuliny.

Projekt został w całości sfinansowany ze środków Polskiej pomocy, a jego wartość wyniosła ok. 120 000 PLN (29 460 EUR). Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.