Polska pomoc

 

Wyposażenie szkoły Tla Al Ali Girls Secondary School w Ammanie w laboratorium komputerowe oraz plecaki szkolne dla nowych uczniów - dzieci uchodźców syryjskich

Amman i jego okolice - z uwagi na atrakcyjność dla uchodźców (szanse na lokum i pracę) - przyjął istotny ciężar związany z ciągłym napływem uchodźców, których obecność znacznie obciąża budżet miasta, wywierając presję na jego infrastrukturę. W związku z systematycznym napływem uchodźców syryjskich szkoła Tla Al Ali Girls Secondary School w semestrze 2015/16 musiała pomieścić dodatkowych 200 uczniów. W szkole brakuje infrastruktury do nauczania wiedzy na temat nowych mediów, korzystania z technik komputerowych w codziennym życiu itp. Ponieważ Tla Al Ali Girls Secondary School jest szkołą żeńską, wsparcie jej zyskuje dodatkowy wymiar pomocy w rozwoju pozycji kobiet w Jordanii, w tym na rynku pracy, gdzie tradycyjnie kobiety mają znacznie mniejsze możliwości niż mężczyźni. 

Bliskowschodni Instytut Dzieci – Jordania (ang. MECI - Middle East Children's Institute Jordan) realizuje projekt edukacyjny dla dzieci uchodźców syryjskich, w tym m.in. projekt zajęć wyrównawczych dla dzieci, które przerwały naukę szkolną w swoim kraju ze względu na działania wojenne. W szkole brakuje jednak wyposażenia dla przygotowanej już sali komputerowo-multimedialnej. Większość dzieci uchodźców boryka się z traumami i ma problemy z funkcjonowaniem w grupie oraz nawiązywaniem relacji z rówieśnikami, spotyka się ze zjawiskiem wykluczenia. Wspólne zajęcia edukacyjne, prowadzone przez wolontariuszy z organizacji MECI oraz nauczycieli przy wykorzystaniu odpowiedniej infrastruktury pozwolą na ich lepsze przystosowanie społeczne, rozwinięcie umiejętności samoorganizacji i dyscypliny, a także umiejętności współpracy w grupie. Będą także miały ogromny wpływ na ich szanse na rynku pracy w przyszłości.

Wyposażenie szkoły Tla Al Ali Girls Secondary School w Ammanie w laboratorium komputerowe oraz plecaki szkolne dla nowych uczniów - dzieci uchodźców syryjskich

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 we współpracy Ambasady RP w Ammanie z partnerem lokalnym, Bliskowschodnim Instytutem Dzieci – Jordania (MECI). Jego celem jest wsparcie edukacji na poziomie średnim oraz rozwój umiejętności społecznych umożliwiających integrację dzieci uchodźców syryjskich, a także zwiększenie szans młodych kobiet na jordańskim rynku pracy.

Projekt zakłada wyposażenie szkoły Tla Al Ali Girls Secondary School w nowoczesną salę komputerową, a także zakup plecaków - "starterów" dla uczniów zaczynających naukę w szkole (plecak szkolny, 3 podręczniki, zeszyty, przybory do pisania). Pozwoli to także władzom szkoły na wykorzystanie swoich zasobów do sprostania innym wyzwaniom, związanym z bardzo szybkim wzrostem liczby uczniów w szkole, który wynika z udostępnienia przez władze jordańskie po 2011 r. systemu edukacji powszechnej także dzieciom uchodźców. Umożliwi to dzieciom uchodźców kontynuowanie nauki. Z kolei uczestnictwo w zajęciach dzieci jordańskich, a także możliwość korzystania z sali komputerowej przez dzieci zarówno syryjskie jak i jordańskie w ramach organizowanych przez MECI oraz władze szkoły projektów, pozwoli na złagodzenie napięć w społeczności lokalnej, związanych z napływem uchodźców, jak również pozwoli na lepszą integrację nie tylko dzieci ale również ich rodziców.

Bezpośrednim beneficjentem projektu jest szkoła średnia Tla Al Ali Girls Secondary School w miejscowości Amman. Edukację pobiera w niej obecnie 600 dzieci jordańskich oraz ponad 200 dzieci uchodźców syryjskich, zamieszkujących w pobliżu szkoły.

Wyposażenie szkoły Tla Al Ali Girls Secondary School w Ammanie w laboratorium komputerowe oraz plecaki szkolne dla nowych uczniów - dzieci uchodźców syryjskich

Projekt został zrealizowany w okresie od 10 października do 8 listopada 2016 r. Laboratorium komputerowe w szkole Tla Al Ali Girls Secondary School w Ammanie zostało wyposażone w potrzebny sprzęt komputerowy: 20 komputerów i projektor multimedialny. Dla dzieci uchodźców syryjskich zostały zakupione plecaki-startery – 500 sztuk wraz z wyposażeniem szkolnym typu długopisy, zeszyty, kredki. Beneficjentami projektu są uczniowie szkoły – 600 dzieci jordańskich oraz ponad 200 dzieci uchodźców syryjskich. Sprzęty komputerowe zakupione w ramach projektu przez wiele następnych lat będą służyć dzieciom i społeczności lokalnej.

Projekt został w całości sfinansowany ze środków Polskiej pomocy, a jego wartość wyniosła 62 624 PLN (15 000 EUR). Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.