Polska pomoc

 

Wyposażenie gabinetu lekarza ogólnego w Centrum Medycznym

Mafraq to miejscowość położona w północno zachodniej Jordanii, w odległości ok. 23 km od granicy z Syrią. Miejscowość licznie zamieszkują uchodźcy syryjscy, którzy trafili tam uciekając przed konfliktem w ich kraju. Według danych ONZ w grudniu 2015 r. w Mafraq mieszkało przeszło 76 400 zarejestrowanych uchodźców syryjskich (w momencie realizacji projektu stanowili większość – ok. 60% – mieszkańców miasta). Projekt skierowany został w głównej mierze do nich. Beneficjentem projektu jest także lokalna ludność jordańska, obciążona przyjęciem dużej ilości uchodźców.

Wyposażenie gabinetu lekarza ogólnego w Centrum Medycznym

Projekt będzie stanowił odpowiedź na problem ograniczonego dostępu do usług medycznych w jordańskiej miejscowości Mafraq. Jego bezpośrednimi celem będzie zapewnienie lokalnej ludności jordańskiej oraz uchodźcom syryjskim dostępu do pomocy lekarskiej tzw. pierwszego kontaktu.

Partnerem lokalnym w projekcie będzie organizacja Caritas Jordan. Partner na zlecenie Ambasady dokona zakupu pełnego wyposażenia gabinetu lekarza pierwszego kontaktu w klinice prowadzonej przez Caritas Jordan. Następnie wyremontuje pomieszczenie, przeznaczone na klinikę i umieści w nim zakupiony sprzęt diagnostyczny (w tym urządzenie USG) oraz pozostałe elementy wyposażenia.

Beneficjentami projektu będą mieszkańcy miejscowości Mafraq, w której znajduje się gabinet lekarza ogólnego. Dzięki wyposażeniu zakupionemu w ramach projektu, lekarz w klinice w Mafraq będzie mógł udzielać porad i świadczyć pierwszą pomoc także w zakresie pediatrii i położnictwa.

Planowany termin realizacji projektu to 15 – 23 grudnia 2015 r.

Wyposażenie gabinetu lekarza ogólnego w Centrum Medycznym

Projekt został realizowany w okresie 15 – 23 grudnia 2015 r. w miejscowości Mafraq.

Projekt odpowiedział na problem braku dostępu do usług z zakresu opieki zdrowotnej, z którym borykają się mieszkańcy miejscowości Mafraq. Bezpośrednim celem projektu było zapewnienie lokalnej ludności Jordańskiej i przebywającym w mieście uchodźcom syryjskim dostępu do usług medycznych z zakresu pierwszego kontaktu. W ramach projektu wyposażono gabinet lekarza ogólnego w nowoczesny sprzęt diagnostyczny, w tym wysokiej dokładności ultrasonograf, oraz inne niezbędne urządzenia.

Efekty projektu dalece wykraczają poza świadczenie usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz pierwszego kontaktu w klinice Caritas Jordan prowadzi praktykę wykraczającą poza zadania lekarza ogólnego, w tym udziela podstawowej pomocy specjalistycznej w zakresie pediatrii oraz położnictwa.