Polska pomoc

Wyniki pierwszego etapu konkursu na realizację zadania "Wolontariat polska pomoc 2013"

Wyniki pierwszego etapu konkursu „Wolontariat polska pomoc 2013”

W wyniku rozstrzygnięcia pierwszego etapu otwartego konkursu „Wolontariat polska pomoc 2013” publikujemy listę wstępnie wyselekcjonowanych wniosków projektowych (listę zasadniczą oraz listę rezerwową), które mogą uzyskać dofinansowanie po spełnieniu kryteriów drugiego etapu konkursu.

Lp.

Numer projektu

Nazwa podmiotu

Kraj

Tytuł projektu

Projekty rekomendowane (lista zasadnicza)

1

942

Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu. Oddział we Wrocławiu

Boliwia

Praca wolontaryjna w charakterze wychowawców w domu dziecka w Tupizie w Boliwii-kontynuacja projektu 4

2

1108

Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu. Oddział we Wrocławiu

Boliwia

Kompleksowa rehabilitacja podopiecznych przychodni
i praca opiekuńcza w świetlicy środowiskowej w Santa Cruz w Boliwii 

3

1119

Pracownia Integracji Społecznej PRZYSTAŃ KULTUR 

Boliwia

Wspieranie rozwoju podopiecznych Internado de Niñas San Francisco w Cochabambie, Boliwia 

4

992

Fundacja Ekonomiczna Polska - Afryka Wschodnia

Burundi

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" - wsparcie metodyki pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w Centrach prowadzonych przez Stowarzyszenie Mam Dzieci Niepełnosprawnych AMEH Indemesho w Burundi 

5

977

Polska Akcja Humanitarna

Autonomia Palestyńska

Rozwój terenów zmarginalizowanych dzięki poprawie bezpieczeństwa wodnego społeczeństw pastersko-rolniczych poprzez remont cystern w Południowym Hebronie 

6

1069

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej 

Sudan Południowy

Oświetlenie ośrodków zdrowia oraz szkolenia z zakresu instalacji systemów oświetleniowych w Południowym Sudanie 

7

1117

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

Peru

Wspieranie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży prowincji Datem del Marañón w Peru - kontynuacja projektu 2

8

1097

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

Zambia

Misja medyczna w Zambii 

9

1100

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio"

RPA

Pomoc dla Siloe 

10

1103

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa 

Namibia

Wzmocnienie potencjału Karas Huisen Crafts
w Keetmanshoop (Namibia)

11

1066

Fundacja Papaya

Peru

Dzieci ulicy w Limie - w drodze po uśmiech 

12

1096

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio" 

Jamajka

Pomoc medyczna i stomatologiczna w przychodni Holy Spirit w Maggotty na Jamajce - kontynuacja  

13

1121

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

Gruzja

Świat nie zamyka się na chorobie: wolontariat na rzecz niepełnosprawnych w Gruzji. Odsłona III

14

1106

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio" 

Etiopia

Pomoc medyczna dla ośrodka w Dilla w Etiopii

15

1075

Fundacja Usłyszeć Afrykę 

Zambia

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ulicy w Zambii poprzez streetworking oraz działania resocjalizacyjne 

16

1126

Fundacja Usłyszeć Afrykę 

Ghana

Wspieranie dostępności wczesnej edukacji dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Ghanie 

17

961

Fundacja Kultury Świata

Tanzania

Multimedialna biblioteka w Moshi  

18

1095

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

     Sudan
Południowy

Wychowanie i edukacja zagrożonej młodzieży i dzieci ulicy w Wau w Sudanie Południowym 

19

1105

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa 

Gruzja

Wsparcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
w Gruzji

20

1104

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa 

Kirgistan

Edukacja przeciwko wykluczeniu w Kirgizji 2013 

21

1116

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

Boliwia

Ku przyszłości-resocjalizacja kobiet opuszczających więzienie i zapewnienie kompleksowej opieki dzieciom ze środowisk defaworyzowanych w Santa Cruz w Boliwii-kontynuacja projektu 

22

1111

Fundacja Kultury Świata

Tanzania

Merytoryczne wsparcie nauczania w dziedzinie parazytologii - kontynuacja

23

979

Stowarzyszenie "Jeden Świat" 

Ghana

Drzwi do przyszłości – kontynuacja. Działania edukacyjne
w klubach czytania i pisania w szkołach dystryktu Shama
w Ghanie 

Lista rezerwowa (kolejność wg liczby punktów przyznanych przez Komisję konkursową)

1

1107

Fundacja Centrum Aktywności Twórczej 

Ghana

Wzmacnianie potencjału The Home for Youth Development Organization z Mankessim (Ghana) dla zwiększenia ich skuteczności w rozwiązywaniu problemów lokalnych. 

2

1025

Fundacja Pomocy
Humanitarnej "Redemptoris Missio" 

Ghana/
Kamerun

Dentysta w Afryce

3

1118

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

Sudan Południowy

Podnoszenie jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Wau w Sudanie Południowym 

4

1128

Dzieło Misyjne Diecezji Warszawsko-Praskiej 

Peru

Obrona Amazonii – edukacja dla ochrony środowiska i promocji praw obywatelskich ludzi mieszkających w dżungli 

 5

1125

Stowarzyszenie Kultury Teatralnej "Pieśń Kozła" 

Wyspy Św. Tomasza i Książęca 

Działania na rzecz informatyzacji młodzieży w celu zmniejszenia izolacji Wysp Św. Tomasza i Książęcej 

 

Informacja o przebiegu konkursu

Komisja konkursowa oceniła pozytywnie 28 projektów obejmujących 46 wolontariuszy. Z uwagi na ograniczone środki przewidziane w konkursie, na liście projektów wstępnie rekomendowanych do dofinansowania znalazły się 23 projekty obejmujące 35 wolontariuszy. Łączna wnioskowana kwota dotacji wyczerpuje limit środków przeznaczonych na konkurs. Pięć projektów o łącznej wartości 344 657 PLN obejmujące 11 wolontariuszy zostało umieszczonych na liście rezerwowej.

Projekty z listy rezerwowej mają szansę na dofinansowanie (wg kolejności na liście) w przypadku rezygnacji któregoś z projektodawców z realizacji projektu z listy zasadniczej lub w przypadku nieukończenia szkoleń MSZ z wynikiem pozytywnym przez wolontariusza objętego wnioskiem z listy zasadniczej.


Wnioskodawcy, projektów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu otrzymają indywidualne pisemne powiadomienia wraz z zaproszeniem dla wolontariusza na szkolenia w Warszawie w wyznaczonym przez MSZ terminie i informacją dla wolontariusza o sposobie dostępu do kursu on-line.

w górę

Tagi