Polska pomoc

Wyniki pierwszego etapu konkursu "Wolontariat polska pomoc 2015"

Poniżej publikujemy listę wstępnie wyselekcjonowanych wniosków projektowych złożonych w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na realizację zadania „Wolontariat polska pomoc 2015" i zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu. 

Komisja konkursowa oceniła pozytywnie 22 projekty obejmujące 41 wolontariuszy, które wstępnie rekomenduje do dofinansowania. Łączna wnioskowana kwota dotacji wskazana w 22 projektach nie wyczerpuje limitu środków przeznaczonych na konkurs.

Kandydatów na wolontariuszy zgłoszonych do projektów znajdujących się na liście projektów rekomendowanych zapraszamy na szkolenia MSZ. Dotacje zostaną przyznane tylko na te projekty z listy projektów rekomendowanych, których wolontariusze ukończą szkolenia z wynikiem pozytywnym.

Projektodawcy, którzy złożyli projekty zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu otrzymają indywidualne pisemne powiadomienia wraz z zaproszeniem dla wolontariusza na szkolenia w Warszawie w wyznaczonym przez MSZ terminie i informacją o miejscu szkolenia.

Lp.

Numer projektu

Tytuł projektu

Nazwa podmiotu

Kraj

PROJEKTY REKOMENDOWANE DO DOFINANSOWANIA

1

747/2015

Fundacja "Nauka dla Rozwoju"

Poprawa jakości świadczonej opieki medycznej w   Dystrykcie Gakenke (Ruanda).

Ruanda

2

749/2015

Śląska Misja Medyczna   "TO-MISJA"

Misja Medyczna do Paragwaju

Paragwaj

3

750/2015

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

"Back to basics". Działania medyczno -   edukacyjne w Mendi w Papui Nowej Gwinei.

Papua Nowa Gwinea

4

751/2015

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

Promocja zdrowia w Arunachal Pradesh (Indie) -   kontynuacja

Indie

5

752/2015

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

Efektywne metody w edukacji medycznej, medycyna   ratunkowa i profilaktyka zdrowotna w Kenii

Kenia

6

761/2015

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum   Charytatywno-Wolontariackie "SOLIDARNI"

Laboratorium życia - praktyczna edukacja uczniów i   nauczycieli szkoły średniej w Mwamapalala w Tanzanii

Tanzania

7

763/2015

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolontariackie   "SOLIDARNI"

"Singaiki". Mobilna opieka medyczna nad   kobietami i dziećmi z plemienia Masajów, ze szczególnym uwzględnieniem opieki   okołoporodowej nad kobietami ciężarnymi z regionu misji Moita Bwawani w   Tanzanii.

Tanzania

8

764/2015

Pracownia Integracji Społecznej PRZYSTAŃ KULTUR

Dziecko niepełnosprawne potrafi dużo - projekt z   zakresu wspierania rozwoju podopiecznych Centrum Terapeutycznego PUNTITI   (Boliwia)

Boliwia

9

769/2015

Fundacja Pomocy   Humanitarnej "Redemptoris Missio"

Misja Rushaki

Ruanda

10

783/2015

FUNDACJA KIABAKARI

"Ili Wawe Na Afya" (Aby zdrowie mieli)   -Wzrost poziomu opieki medycznej mieszkańców Kiabakari i dystryktu Butiama w   Tanzanii

Tanzania

11

786/2015

Caritas Polska

„Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów   wiejskich w Ghanie poprzez poprawę dostępu do edukacji formalnej, w tym   zajęcia terapii pedagogicznej, organizację czasu wolnego, zajęcia   uświadamiające dla matek dzieci oraz szkolenia dla nauczycieli

Ghana

12

794/2015

Fundacja Usłyszeć Afrykę

Dobry start. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci   i młodzieży z Butiamy

Tanzania

13

796/2015

Fundacja Usłyszeć Afrykę

Edukacja kluczem do rozwoju i samodzielności

Zambia

14

797/2015

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

Praca wolontaryjna w charakterze opiekunów w domu   dziecka w Tupizie w Boliwii - kontynuacja projektu 6

Boliwia

15

827/2015

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris   Missio"

Misja w Madang

Papua Nowa Gwinea

16

832/2015

Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu.   Oddział we Wrocławiu

Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży   oraz podniesienie jakości widzenia społeczności lokalnej Fullasy, Etiopia

Etiopia

17

849/2015

Fundacja Kultury Świata

Wsparcie funkcjonowania lokalnych inicjatyw   społecznych w największym slumsie Kampali

Uganda

18

891/2015

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa

Edukacja przeciwko wykluczeniu w Kirgizji III

Kirgistan

19

912/2015

Dla Zdrowia. Fundacja na rzecz Zdrowia Populacyjnego   i Międzynarodowego

Edukacja wieloaspektowa wychowanek oraz personelu Domu   Dziecka im. Świętego Antoniego w Limuru, w Kenii

Kenia

20

915/2015

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris   Missio"

Położna w Afryce - Kithatu

Kenia

21

921/2015

Instytut Zrównoważonego Rozwoju Terenów Wiejskich

Wsparcie wolontariackie rehabilitacji w obszarach   wiejskich w Malawi

Malawi

22

929/2015

Caritas Polska

Wsparcie i aktywizacja osób starszych z terenów   Autonomii Palestyńskiej poprzez zajęcia warsztatowe oraz opiekę pielęgnacyjno   - socjalną w Elderly Day Care Center oraz domach podopiecznych

Autonomia Palestyńska

w górę

Tagi