Polska pomoc

Wyniki pierwszego etapu konkursu „Wolontariat polska pomoc 2014”

Poniżej publikujemy listę wstępnie wyselekcjonowanych wniosków projektowych złożonych w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na realizację zadania „Wolontariat polska pomoc 2014" i zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu. 

Komisja konkursowa oceniła pozytywnie 24 projekty obejmujące 36 wolontariuszy, które wstępnie rekomenduje do dofinansowania. Łączna wnioskowana kwota dotacji w tych 24 projektach nie wyczerpuje limitu środków przeznaczonych na konkurs.

Kandydatów na wolontariuszy zgłoszonych do projektów znajdujących się na liście projektów rekomendowanych zapraszamy na szkolenia MSZ. Dotacje zostaną przyznane tylko na te projekty z listy projektów rekomendowanych, których wolontariusze ukończą szkolenia z wynikiem pozytywnym.

Projektodawcy, którzy złożyli projekty zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu otrzymają indywidualne pisemne powiadomienia wraz z zaproszeniem dla wolontariusza na szkolenia w Warszawie w wyznaczonym przez MSZ terminie i informacją dla wolontariusza o sposobie dostępu do kursu on-line.

L.p. Numer projektu Nazwa podmiotu Kraj Tytuł projektu
Projekty rekomendowane
1 821/2014  Fundacja "Nauka dla Rozwoju" Rwanda  Opieka Paliatywna - nowa ścieżka na drodze rozwoju społeczeństwa Ruandy
2 824/2014 Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna  Indie Program promocji zdrowia w Arunachal Pradesh (Indie) 
3 829/2014 Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu  Boliwia Praca wolontaryjna w charakterze opiekunów w domu dziecka w Tupizie w Boliwii - kontynuacja projektu 5  
4 830/2014 Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu  Peru Wychowanie i edukacja dzieci i młodzieży defaworyzowanej społecznie w Huancayo w Peru 
5 831/2014  Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu Boliwia Realizacja programów profilaktycznych w celu promocji zdrowia oraz zapobiegania uzależnieniom wśród Indian Guarayo w Urubichá w Boliwii 
6 832/2014 Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu  Peru Wspieranie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży prowincji Datem del Marañón w Peru - kontynuacja 3 
7 836/2014 Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna  Zambia Misja medyczna w Zambii. Kontynuacja 
8 838/2014 Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna  Jamajka Wsparcie medyczne i edukacyjne dla przychodni Holy Spirit w Maggotty na Jamajce 
9 841/2014 Fundacja Usłyszeć Afrykę Uganda  Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z Wysp Ssese w Ugandzie
10 873/2014  Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolontariackie "SOLIDARNI"  Tanzania "Troska o życie” - opieka medyczna i edukacja zdrowotna ludności z terenu Misji Bugisi w Tanzanii. 
11 874/2014 Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolontariackie "SOLIDARNI"  Tanzania  Wybieram życie = równe szanse czyli wzmocnienie potencjału kobiet w Bugisi Mission w Tanzanii
12 879/2014  Ankizy Gasy - Dzieci Madagaskaru  Madagaskar Ucz się i nauczaj – podwyższenie poziomu edukacji poprzez organizację kursu języka angielskiego dla nauczycieli pracujących w lokalnej szkole 
13 881/2014 Fundacja Kultury Świata Indie Jakość edukacji kluczem do poprawy jakości życia 
14 883/2014 Fundacja Usłyszeć Afrykę Zambia  Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ulicy w Zambii poprzez streetworking oraz działania resocjalizacyjne – kontynuacja”
15 884/2014 Fundacja Usłyszeć Afrykę Ghana Wspieranie dostępności wczesnej edukacji dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Ghanie - kontynuacja 
16 898/2014  Pracownia Integracji Społecznej PRZYSTAŃ KULTUR Boliwia  Wspieranie rozwoju podopiecznych Internado de Niñas San Francisco w Cochabambie, Boliwia - kontynuacja
17 900/2014 Stowarzyszenie "Jeden Świat"  Meksyk  Melel Xojobal – program edukacyjny dla dzieci pracujących na ulicach w San Cristóbal de las Casas w Meksyku
18 908/2014 Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna  Madagaskar Misja Madagaskar - pomoc medyczna i zdrowie reprodukcyjne 
19 912/2014  Fundacja Kultury Świata Uganda Szansa dla młodych w Bwaise. Wsparcie działań aktorów lokalnych na rzecz poprawy szans zawodowych wśród młodych w największym slumsie Kampali 
20 914/2014 Pracownia Integracji Społecznej PRZYSTAŃ KULTUR  Tanzania Wspieranie kształcenia nauczycieli w oparciu o aktywne metody nauczania w zakresie planowania i organizacji własnej pracy w szkołach w Biharamulo (Tanzania) 
21 915/2014 Fundacja Papaya  Peru Wsparcie dzieci i młodzieży w Domach Rodzinnych organizacji Cedro w dzielnicach biedy w Limie, Peru 
22 925/2014  Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej Kenia  Wsparcie szkoleniowe dla straży pożarnej w Thika w Kenii 
23 933/2014 Caritas Polska  Ghana  „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich w Ghanie poprzez poprawę dostępu do edukacji formalnej, w tym zajęcia terapii pedagogicznej, organizację czasu wolnego i zajęcia uświadamiające dla matek dzieci” 
24 936/2014 Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa   Kirgistan Edukacja przeciwko wykluczeniu w Kirgizji II 
w górę