Polska pomoc

Wyniki pierwszego etapu konkursu „Wolontariat polska pomoc 2010”

Wyniki I etapu Konkursu ofert na realizację zadania „Wolontariat polska pomoc 2010" dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku" pozarządowych zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej niebędących jednostkami sektora finansów publicznych do składania wniosków projektowych na realizację projektów pomocowych w ramach Programu polskiej pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w 2010 roku.

 

Wyniki pierwszego etapu

w górę

Tagi