Polska pomoc

Wyniki otwartego naboru wniosków na realizację zadania "Pomoc dla Ukrainy 2014"

Prezentujemy wyniki zaproszenia do składania ofert Pomoc dla Ukrainy 2014. Gratulujemy! Wszystkie podmioty, które złożyły wnioski w tegorocznym konkursie otrzymają pisemną informację wraz z uzasadnieniem oceny.

WYNIKI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA
POMOC DLA UKRAINY 2014

NUMER PROJEKTU

NAZWA WNIOSKODAWCY

TYTUŁ PROJEKTU

KWOTA DOFINANSOWANIA (PLN)

PH2014/UA/8

Caritas Polska

Udzielenie pomocy w zakwaterowaniu i przygotowaniu do zimy dla osób wewnętrznie przesiedlonych z regionów objętych konfliktem ukraińskim

250 000,00

PH2014/UA/4

Fundacja PCPM

Pomoc dla uchodźców wewnętrznych na Ukrainie w przygotowaniu do warunków zimowych

249 327,00

Informacja o przebiegu

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w terminie wpłynęło 8 wniosków projektowych. W ramach przewidzianego w konkursie limitu środków, wynoszącego 500 000 zł, Zespół Oceniający zakwalifikował do dofinansowania dwa najwyżej ocenione wnioski projektowe, które wyczerpywały dostępną pulę środków. MSZ dziękuje wszystkim projektodawcom za udział w postępowaniu.

w górę