Polska pomoc

Wyniki otwartego naboru wniosków na realizację zadania "Pomoc dla Bałkanów 2014"

Prezentujemy wyniki zaproszenia do składania ofert Pomoc dla Bałkanów 2014. Gratulujemy! W ciągu dwóch tygodni wszystkie podmioty, które złożyły wnioski  otrzymają pisemną informację wraz z uzasadnieniem oceny.

WYNIKI OTWARTEGO NABORU WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA
POMOC DLA BAŁKANÓW 2014

NUMER PROJEKTU

KRAJ

NAZWA WNIOSKODAWCY

TYTUŁ PROJEKTU

KWOTA DOFINANSOWANIA (PLN)

PH2014/B/3

Serbia, Bośnia i Hercegowina

Polska Akcja Humanitarna

Wsparcie ofiar powodzi na Bałkanach poprzez remont 3 szkół w Bośni i Hercegowinie oraz Serbii

800 000,00

PH2014/B/4

Bośnia i Hercegowina

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Remont szkoły podstawowej oraz pomoc w powrocie do domów osobom poszkodowanym przez powódź w Szamacu w Bośni i Hercegowinie

312 424,00

Informacja o przebiegu

W ramach zaproszenia w terminie wpłynęły 4 wnioski projektowe.

W ramach przewidzianego limitu środków, wynoszącego 1 000 000 zł, Zespół Oceniający zakwalifikował do dofinansowania najwyżej oceniony wniosek projektowy, który nie wyczerpywał dostępnej puli środków.

Biorąc pod uwagę wysoką ocenę projektu, który zajął drugie miejsce na liście rankingowej oraz dostępność dodatkowych środków, Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło decyzję o zwiększeniu łącznej kwoty przeznaczonej na konkurs do 1 112 424 zł.

MSZ dziękuje wszystkim projektodawcom za nadesłane propozycje.

w górę