Polska pomoc

Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania "Polska pomoc rozwojowa 2013"

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu "Polska pomoc rozwojowa 2013" przyznano dotacje lub dofinansowanie na realizację zadań zleconych dla poszczególnych projektodawców.

Zobacz wyniki

w górę

Tagi