Polska pomoc

Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania "Edukacja globalna 2013"

Lista projektów, którym przyznano dotację w wyniku rozstrzygnięcia konkursu „Edukacja globalna 2013"

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu „Edukacja globalna 2013” przyznano dotacje na realizację zadań zleconych dla poszczególnych projektodawców. Dotację otrzyma 14 projektów.

Wyniki konkursu "Edukacja globalna 2013"
Lp. Numer projektu Projektodawca Tytuł projektu Kwota przyznanej dotacji (PLN)

 Zadanie I:

 A. Przeprowadzenie cyklu przyznawania środków (regranting) na projekty z zakresu edukacji globalnej realizowane przez organizacje pozarządowe w dziedzinie edukacji globalnej skierowane do szerokiej publiczności w miejscowościach liczących mniej niż 500 tys.

 B. Inicjatywy edukacyjne o charakterze szkoleniowym skierowane do organizacji z niewielkim doświadczeniem w realizacji działań z dziedziny edukacji globalnej. 

1 715/2013  Fundacja Edukacja dla Demokracji  Edukacja Globalna 2013. Regranting dla organizacji pozarządowych  650 000
 Łącznie na zadanie I 650 000
 
 Zadanie II: Edukacja globalna dla wszystkich – inicjatywy edukacyjne zwiększające świadomość szerokiej publiczności na temat problemów globalnych.
2 1093/2013  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" Edukacja globalna dla najmłodszych 82 260
3 925/2013  Stowarzyszenie "Jeden Świat" Z perspektywy Południa - Centrum Edukacji Globalnej w Poznaniu. 87 280
4 694/2013  Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej "Dobrze że żyjemy w Polsce" - Edukacja globalna w warszawskiej komunikacji miejskiej: autobusach i metrze  104 010
5 1000/2013  Fundacja CentrumCSR.PL Kampania na rzecz uświadomienia wpływu decyzji ekonomicznych na realizację Milenijnych Celów Rozwoju.  92 330
6 872/2013  Klub Inteligencji Katolickiej Post-turysta.pl - inicjatywy edukacyjne zwiększające świadomość Polaków dotyczącą globalnych współzależności oraz przyczyn i konsekwencji zachowań turystycznych  80 750
7 838/2013  Fundacja Mediów Społecznie Zaangażowanych - HumanDoc  Cykl edukacji globalnej w programie "To był dzień na świecie (TBDNS)"  99 450
 Łącznie na zadanie II 546 080
 
 Zadanie III: Inicjatywy edukacyjne w dziedzinie edukacji globalnej o charakterze systemowym z wyraźnym efektem multiplikacji.
8 729/2013  Fundacja Edukacja dla Demokracji E-globalna - elektroniczne repozytorium materiałów edukacyjnych  94 697
9 1073/2013  Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu  Razem dla Rozwoju - aktywna Edukacja Globalna w szkołach 112 230
10 1004/2013  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" Postaw na rozwój! Zrównoważony! 133 495
11 704/2013  Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć  Zmieniaj nawyki na lepsze. Kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę! – projekt aktywizujący polskich nauczycieli i uczniów III i IV etapu edukacyjnego do podejmowania działań na rzecz krajów globalnego Południa.  83 838
12 850/2013  Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa  Edukacja Globalna dzieci zmienia nasz świat "2"  148 642
13 931/2013  Chrześcijańska Służba Charytatywna Edukacja globalna w nauczaniu osób ze specjlanymi potrzebami  98 880
 Łącznie na zadanie III    671 782
 
 Zadanie IV: Festiwal filmów o tematyce rozwojowej ze szczególnym uwzględnieniem pokazów filmowych poza Warszawą oraz w przestrzeni publicznej.     
14 836/2013  Fundacja Mediów Społecznie Zaangażowanych - HumanDoc  IV Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych HumanDOC  150 000
 Łącznie na zadanie IV    150 000
 
 Zadanie V: Inicjatywy edukacyjne i informacyjne zwiększające zrozumienie i dostęp do informacji nt. współpracy rozwojowej. 
  Brak projektów rekomendowanych do dofinansowania     
  Łącznie 2 017 862

 

Informacja o przebiegu konkursu

Na konkurs „Edukacja globalna 2013” w terminie wpłynęło 129 wniosków projektowych, z czego kryteria formalne konkursu spełniło 116 wniosków.

Komisja konkursowa oceniła pozytywnie 46 wniosków projektowych o łącznej wnioskowanej kwocie dofinansowania 5 844 883 zł. W ramach limitu przewidzianych w konkursie środków wynoszącego 1 900 000 zł. Komisja zakwalifikowała do dofinansowania 13 najwyżej ocenionych wniosków projektowych. Z uwagi na wysoką jakość dużej liczby wniosków kwalifikujących się do dofinansowania w ramach zadań II i III Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło decyzję o zwiększeniu łącznej kwoty przeznaczonej na konkurs do 2 017 862 zł., co pozwoliło na sfinansowanie łącznie 14 projektów.

 

Uwaga
Istnieje jeszcze możliwość uzyskania środków na projekty z zakresu edukacji globalnej

Z uwagi na brak wystarczających środków 32 projekty umieszczono na liście rezerwowej. MSZ dziękuje wszystkim projektodawcom za udział w konkursie oraz zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konkursie regrantingowym, który zostanie ogłoszony przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Fundacja uzyskała dofinansowanie w ramach zadania I - Przeprowadzenie cyklu przyznawania środków (regranting) na projekty z zakresu edukacji globalnej realizowane przez organizacje pozarządowe w dziedzinie edukacji globalnej skierowane do szerokiej publiczności w miejscowościach liczących mniej niż 500 tys. mieszkańców oraz Inicjatywy edukacyjne o charakterze szkoleniowym skierowane do organizacji z niewielkim doświadczeniem w realizacji działań z dziedziny edukacji globalnej.

Informacja o konkursie regrantingowym zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji Edukacja dla Demokracji oraz na stronie www.polskapomoc.gov.pl.

 

Logotyp fundacji Edukacja dla Demokracji Logotyp polskiej pomocy
w górę

Tagi