Polska pomoc

Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania "Dofinansowanie działań rozwojowych i edukacji globalnej 2013"

Wyniki konkursu „Dofinansowanie działań rozwojowych i edukacji globalnej 2013”

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Dofinansowanie działań rozwojowych i edukacji globalnej 2013” pozytywną rekomendację otrzymało pięć zgłoszonych wniosków konkursowych.

 

Lp.

Numer projektu

Tytuł projektu

Wnioskodawca

Wysokość dotacji

Kraj

1

522/2013

Wzór na rozwój. Nauki ścisłe odpowiadają na wyzwania współczesności

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

44 085,00 zł

Polska (100%)

2

492/2013

Temat: żywność – upowszechnianie rzetelnych informacji o systemie żywnościowym i zrównoważonej polityce rolnej

Instytut Globalnej Odpowiedzialności

42 480,00 zł

Polska (100%)

3

487/2013

Powrót do przyszłości!

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

99 302,00 zł

Polska (100%)

4

472/2013

W świat z klasą

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

75 020,00 zł

Polska (100%)

5

469/2013

Podnoszenie jakości edukacji globalnej w Polsce poprzez upowszechnianie metody rozwijania krytycznego myślenia, udostępnienie wysokiej jakości materiałów dla szkół podstawowych oraz bliższą współpracę z nauczycielkami i nauczycielami

Instytut Globalnej Odpowiedzialności

43 131,00 zł

Polska (100%)

 

Celem konkursu było ułatwienie pozyskania wkładu własnego podmiotom ubiegającym się o granty przyznawane przez organizacje międzynarodowe na cele związane z pomocą rozwojową.

Wnioskodawcy mieli możliwość zgłaszania projektów w ramach trzech zadań: pomocy rozwojowej; wsparcia demokratyzacyjnego i transformacyjnego oraz edukacji globalnej. Wszystkie spośród zaakceptowanych projektów dotyczą działań realizowanych w ramach trzeciego zadania.

Łączna kwota przyznanych dotacji wyniosła 304 018 zł, jednak dzięki zaangażowaniu środków pochodzących z polskiego budżetu (dotacja), od projektodawców (wkład własny) oraz od organizacji międzynarodowych (granty) przyczynią się one do realizacji przedsięwzięć o wartości ponad 16 mln zł.

w górę

Tagi