Polska pomoc

Wyniki otwartego konkursu "Wolontariat polska pomoc 2016"

W ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych „Wolontariat polska pomoc 2016” zostanie dofinansowanych 14 ofert w łącznej wysokości 778 841 PLN.

Lista oferentów, którym przyznano dofinansowanie na realizację zadania publicznego „Wolontariat polska pomoc 2016”: 

Lp.

Numer oferty

Nazwa oferenta

Tytuł projektu

Kraj

Kwota dotacji

1

421/2016

Fundacja "Nauka dla Rozwoju"

Poprawa jakości opieki medycznej świadczonej w regionie Lindi Rural (Tanzania)

Tanzania

49 860

 2

419/2016

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio

Ginekolog w Afryce

Tanzania

24 400

 3

418/2016

 Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio"

Medycy w Chingombe

Zambia

48 476

4

417/2016

Fundacja "Nauka dla Rozwoju"

Implementacja nowych technologii przetwórstwa mleka jako podstawa edukacji młodzieży w tym zakresie

Tanzania

52 710

5

414/2016

Caritas Polska

Działania medyczne i artystyczne wśród społeczności palestyńskiej w trzech miejscowościach: Betlejem, Beit Sahour i Beit Jala

Palestyna

39 520

6

411/2016

Fundacja "Kultury Świata"

Edukacja zawodowa dla młodych z ubogich dzielnic Kampali

Uganda

38 509

7

409/2016

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolontariackie "SOLIDARNI"

Samodzielność Dziecka Niewidomego - praca z dziećmi niewidomymi w ośrodku Buhangija w Tanzanii w zakresie nauki samodzielnego i bezpiecznego poruszania się

Tanzania

86 780

 8

407/2016

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolontariackie "SOLIDARNI"

"Troska o życie" edukacja zdrowotna ludności z terenu misji Bugisi oraz opieka medyczna dla dzieci i młodzieży z ośrodka dla albinosów w Buhangija”

Tanzania

44 020

9

 406/2016

Fundacja Środka

Można Inaczej - wsparcie rozwoju dzieci z wioski Mayu Molino  

Boliwia

32 890

10

399/2016

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

Kształtowanie aktywnych postaw społecznych poprzez realizację programu profilaktyczno-wychowawczego wśród dzieci i młodzieży prowincji Datem del Marañón w Peru

 Peru

70 910

11

397/2016

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

Promocja zdrowia i podnoszenie jakości edukacji poprzez pracę opiekuńczo-wychowawczą w domu dziecka w Tupizie w Boliwii

Boliwia

65 930

 12

395/2016

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

Pracujmy i uczmy się razem – kompleksowy program opieki zdrowotnej w Muthale w Kenii 

Kenia

103 440

 13

392/2016

Śląska Misja Medyczna  "TO-MISJA"

Misja Medyczna do Paragwaju. Kontynuacja

Paragwaj

 59 496

 14

391/2016

Fundacja "Usłyszeć Afrykę"

Aktywna szkoła. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z Mampong w Ghanie 

Ghana

61 900

w górę