Polska pomoc

Wyniki otwartego konkursu "Polska pomoc humanitarna dla uchodźców syryjskich w Libanie i Jordanii 2013"

Lista projektów, którym przyznano dotację w wyniku rozstrzygnięcia konkursu „Polska pomoc humanitarna dla uchodźców syryjskich w Libanie i Jordanii 2013"

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu „Polska pomoc humanitarna dla uchodźców syryjskich w Libanie i Jordanii 2013” przyznano dotacje na realizację zadań zleconych dla poszczególnych projektodawców. Dotację otrzymają 2 projekty.

Wyniki konkursu Polska pomoc humanitarna dla uchodźców syryjskich w Libanie i Jordanii 2013

Lp.

Projektodawca

Tytuł projektu

Kwota przyznanej dotacji (zł)

Zadanie publiczne w zakresie pomocy humanitarnej na rzecz uchodźców syryjskich w Libanie i Jordanii w odpowiedzi na konflikt w Syrii.

1

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej 

Polska pomoc humanitarna dla uchodźców syryjskich północnym Libanie 

1 962 768

2

Caritas Polska 

Oferta edukacyjna Caritas dla dzieci uchodźców syryjskich w Jordanii 

637 245

Łącznie na zadanie

2 600 013

Informacja o przebiegu konkursu

Na konkurs „Polska pomoc humanitarna dla uchodźców syryjskich w Libanie i Jordanii 2013” w terminie wpłynęły 3 wnioski projektowe, z czego kryteria formalne konkursu spełniły 2 wnioski.

Komisja konkursowa oceniła pozytywnie 2 wnioski projektowe o łącznej wnioskowanej kwocie dofinansowania 2 866 983 zł. W ramach przewidzianego w konkursie limitu środków, wynoszącego 2 500 000 zł, Komisja zakwalifikowała do dofinansowania najwyżej oceniony wniosek projektowy. Z uwagi na dostępność dodatkowych środków oraz pozytywną ocenę drugiego wniosku kwalifikującego się do dofinansowania w ramach zadania publicznego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło decyzję o zwiększeniu łącznej kwoty przeznaczonej na konkurs do 2 600 013 zł, co po modyfikacjach budżetów projektów dokonanych przez Komisję pozwoliło na sfinansowanie obu projektów.

MSZ dziękuje wszystkim projektodawcom za udział w konkursie.

w górę

Tagi